د افغانستان بانک 35 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

Mpoya
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۰:۳۲
د افغانستان بانک 35 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،29 ثور 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 35 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روزدو شنبه مؤرخ 1398/02/30 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این داوطلبی از صرافان و بانکهای واجد شرایط تقاضا مینماید تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یوم (T) تصفیه نمایند.

آنعده صرافانیکه تا اکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های اسعار را تحویل ننموده اند میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.

در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقده ویا حواله در مدت زمان معینه تحویل بانک می نمایند.

آخرین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۰:۳۲
Background image

د افغانستان بانک 35 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،29 ثور 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 35 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روزدو شنبه مؤرخ 1398/02/30 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۳۲
Background image

روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) آغاز گردید

روند جمع آوری گزارش های معاملات هنگفت (مبادله اسعار) صرافان و فراهم کننده گان خدمات پولی در سطح کشور آغاز گردید.

 محترم خلیل صدیق رییس کُل د افغانستان بانک طی نشستی که به همین منظور. . .

شنبه ۱۳۹۸/۲/۱۴ - ۱۵:۵۳
Background image

برنامه آ گاهی دهی توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی در زون غرب دایر گردید

د افغانستان بانک به ادامه راه اندازی برنامه های آگاهی دهی وآموزشی پیرامون توسعه سیستم پرداخت الکترونیکی افغانستان، این بار ورکشاپ آموزشی را برای تعداد کثیری از تجار، نمایندگان بانک های. . .

بازگشت به خبر