دعوت به داوطلبی باز داخلی برای پروژه تهیه و تدارک 20 پایه ماشین صرافی شمارش افغانی و اسعاری ضرورت آمریت عملیات بانکی دافغانستان بانک

Publish Date: Feb 18, 2019

Closing Date: Mar 11, 2019

Tender Document: Download DocumentDescription:

پروژه :تهیه و تدارك 20 پایه ماشین صرافی شمارش افغانی واسعاري ضرورت آمریت
عملیات بانکی دافغانستان بانک

شماره دعوت بھ داوطلبی:  DAB/98/NCB/G17

برای معلومات بشتر لطف نموده فایل pdf بالا را دانلود نماید