اخبار

 • د افغانستان بانک 20 ملیون دالر امریکایی را لیلام میکند


  کابل، 4 میزان 1397_ د افغانستان بانک الی مبلغ 20 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز شنبه مؤرخ1397/07/04 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک اعلام میدارد اینکه بمنظور اشتراک در این داوطلبی از صرافان و بانکهای واجد شرایط تقاضا...

 • مشاور حقوقی د افغانستان بانک با مشاورین حقوقی بانک های تجارتی دیدار نمود


  مشاور حقوقی د افغانستان بانک با مشاورین حقوقی بانک های تجارتی روی موضوع تضمین بانک ها و چالش های موجود در این راستا بحث و گفتگو نمود. محترم عبد الحمید سهاک مشاور حقوقی د افغانستان بانک روی تضمین بانکی وضاحت داده و علاوه بر تاکیدروی عملی...

 • راه اندازی ورکشاپ جهت مصؤنیت بیشتر شهری څانگه ها


  کابل، 27 سنبله 1397- محترم رضوان الله مسکین آمر عمومی آمریت خدمات د افغانستان بانک جهت مصؤنیت بیشتر دفتر مرکزی و شهری څانگه ها و مهیا سازی ماحول مناسب کاری ورکشاپی را برای مسؤلین مربوطه در حضور داشت هیئت رهبری بانک راه اندازی نمود. هدف از این...

 • هیئت رهبری د افغانستان بانک با نمایندگان بانک جهانی ملاقات نمود


  کابل، 26 سنبله 1397- هیئت رهبری د افغانستان بانک با نمایندگان بانک جهانی پیرامون موضوعات سیاست پولی، تادیاتی، تدارکاتی، و مالی و محاسبه بحث و تبادل نظر نمودند. محترم واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک طی این جلسه گفت که تلاش صورت...

 • هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان تدویر جلسه نمود


  جلسه هیئت مدیره انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان، تحت ریاست محترم واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک و رئیس هیئت مدیره AIBFراه اندازی شد. در این نشست ابتدأ محترم لطف الحق پسرلی رئیس انستیتیوت مالی و بانکداری افغانستان در مورد...

 • اشتراک معاون اول د افغانستان بانک در نشست سالانه Global Policy Forum


  محترم واحد الله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک به تاریخ 5 الی 7 سپتمبر 2018، در دهمین نشست سازمان AFI که در شهر سوچی کشور روسیه برگزار گردیده بود، اشتراک نمود. در این نشست که نمایندگان بیش از 90 کشور اشتراک نموده بودند، روی موضوعات...

 • د افغانستان بانک اطمینان می دهد که کاهش اخیر نرخ افغانی در مقابل دالر کوتاه مدت است


  کابل، 21 سنبله 1397 – محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک طی نشست خبری افزایش نرخ دالر در برابر افغانی را یک پدیده موقتی و گذرا خوانده افزود که رشد اقتصادی امریکا سبب افزایش نرخ دالر در همه کشور ها شده است. محترم خلیل صدیق...

 • مصاحبه محترم خلیل صدیق رئیس کُل د افغانستان بانک با تلویزیون خورشید


  در این اواخر نرخ مبادله افغانی در مقابل دالر امریکایی اندکی کاهش نموده که سبب نگرانی مردم گردیده است، اما افزایش ارزش دالر تنها در مقابل پول افغانی نبوده، بلکه نظر به رشد اقتصادی ایالات متحده امریکا دالر در مقابل سایر ارزهای دنیا صعود ارزش...

 • د افغانستان بانک: بحث روی پالیسی دسترسی به مسکن


  کابل، 12 سنبله 1397- د افغانستان بانک، اتحادیه بانکها، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی کوچک و وزارت شهر سازی و مسکن جمهوری اسلامی افغانستان روی پالیسی دسترسی به مسکن که از سوی آن وزارت محترم تهیه گردیده، در دفتر مرکزی د افغانستان بانک بحث نمودند....

 • امتحان بست اقتصاد دان زون جنوب غرب د افغانستان بانک اخذ گردید


  کابل، 12 سنبله 1397- امتحان بست خالی اقتصاد دان زون جنوب غرب در دفتر مرکزی د افغانستان بانک اخذ گردید. در این پروسه به تعداد 24 تن متقاضی از داخل و بیرون از بانک اشتراک نموده و امتحان در فضای رقابتی سالم برگزار گردید. محترم محمد قسیم...

صفحه 1 از 21