برنامه آگاهی عامه در مورد ترویج پول افغانی در دو مکتب ولایت میدان وردک راه اندازی شد

کابل، 13 قوس 1397- د افغانستان بانک به ادامه تلاش های فرهنگ سازانه خود در قبال ترویج استفاده از پول افغانی در معاملات خرید و فروش، این بار در دو مکتب ولایت میدان وردک برنامه آگاهی دهی را راه اندازی نمود.

د افغانستان بانک در لیسه های اناث و ذکور فامیلی های ولایت میدان وردک در مورد پول افغانی و اهمیت استفاده از پول افغانی حین داد وستد معلومات ارائه نمود.

در جریان ارائه معلومات در زمینه استفاده از افغانی در معاملات خرید و فروش  برای شاگردان این لیسه ها، بکس های مکتب  حاوی  پیام ترویج پول افغانی، کتاب های معلوماتی برای اطفال، کتابچه، نقشه افغانستان، جدول ضرب زبانی، رساله آموزشی برای اطفال، خط کش وقلم توزیع گردید.

در حین حال،  استادان لیسه های متذکره گفتند که  استفاده از پول افغانی در داد و ستد  وجیبه ملی تمام افغانها است. آنها تأکید نمودند که در هنگام تدریس برای شاگردان در مورد استفاده و حفظ و نگهداشت پول افغانی معلومات ارائه خواهند کرد.

قابل ذکر است که برنامه آگاهی دهی در مورد استفاده از پول افغانی در معاملات و داد وستد علاوه بر ولایت کابل در شماری از ولایات دیگر نیز راه اندازی شده و این پروسه هنوز هم ادامه دارد.