راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در مورد استفاده از پول افغانی در مکاتب ولایت کاپیسا

کابل، 13قوس 1397- د افغانستان بانک به ادامه  راه اندازی برنامه های تنویری در مورد استفاده از پول افغانی در معاملات روزانه  و چگونگی حفظ و نگهداشت آن این بار در لیسه ذکور عبدالمبین شهید ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا  برنامه های آگاهی دهی را راه اندازی نمود.

 هیئت اعزامی د افغانستان بانک حین بازدید از این لیسه در زمینه استفاده از پول ملی و چگونگی حفظ و نگهداشت آن حین داد و ستُد های روزانه  معلومات داده و از متعلمین عزیز خواستند تا این پیام را با سایر دوستان و خانواده های محترم خود منتقل سازند.

باید یاد آور شد که هیئت د افغانستان بانک در لیسه متذکره، برای شاگردان، بکس های مکتب مزین با پیام ترویج پول افغانی، کتاب های معلوماتی برای اطفال، کتابچه، نقشه افغانستان، جدول ضرب زبانی، رساله آموزشی برای اطفال، خط کش و قلم توزیع  نمودند.