راه اندازی برنامه های تنویری ترویج پول افغانی در زون شرق

کابل، 27 قوس 1397- د افغانستان بانک در تداوم تلاش های فرهنگ سازانه خود پیرامون ترویج پول افغانی، این بار در زون شرق د افغانستان بانک، برنامه  تنویری  را راه اندازی نمود.

محترم احمد زی توحید یار آمر زون شرق د افغانستان بانک  حین راه اندازی این برنامه در لیسه ملکه حمیرا ولسوالی بهسود و لیسه نسوان شگی ولسوالی خیوه ولایت ننگرهار در رابطه به پول ملی، اهمیت استفاده از پول ملی و اضرار استفاده از اسعار در معاملات داخلی و چگونگی حفظ و نگهداشت پول افغانی، صحبت نموده گفت که استادان و متعلمین در جامعه نقش مهمی را ایفا می نمایند از این رو از آنها خواست در رساندن پیام ترویج پول افغانی که یک پروسه ملی  است با د افغانستان بانک همکاری نمایند.

 در عین حال استادان و شاگردان لیسه های شگی و ملکه حمیرا  تعهد نمودند که در داد و سُتد های روزانه خود، از پول افغانی که نشانۀ از اقتدار و هویت ملی ما است، استفاده  نمایند.

در جریان راه اندازی این برنامه،  بمنظور تشویق متعلمین لیسه های متذکره بکس های مکتب مزین با پیام ترویج پول افغانی، کتاب های معلوماتی برای اطفال، کتابچه، نقشه افغانستان، جدول ضرب زبانی، رساله آموزشی برای اطفال، خط کش و قلم نیز توزیع گردید.