شورای عالی

د افغانستان بانک دارای شورای عالی منحیث عالی ترین مرجع تصمیم گیری بوده که اعضای آن مسؤل طرح سیاست های کُلی د افغانستان بانک و نظارت بر اداره و فعالیت های آن می باشند، شورای عالی مرکب از هفت عضو بوده که به اساس فرمان رییس جمهور مقرر میگردند. دوره خدمت اعضای شورای عالی پنج سال می باشد. جلسه شورای عالی د افغانستان بانک در هر سه ماه یک بار تدویر میگردد و در صورت ضرورت میتواند قبل از معیاد معینه نیز دایر گردد.

اعضای شورای عالی:

 

خلیل صدیق

رئیس کُل د افغانستان بانک و رئیس شورای عالی

محترم خلیل صدیق تعلیمات ابتدایی را در مکتب چهار آسیاب، تحصیلات ثانونی را در لیسه حبیبیه و تحصیلات عالی را در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در رشته اقتصاد ملی در سال 1350 به اتمام رسانیده و در همان سال بحیث کارمند د افغانستان بانک به کار آغاز کرد که در شعبات مختلف د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده است. محترم صدیق در سال 1980 به حیث مدیر عمومی تجارت خارجی و در سال 1981 به حیث مدیر عمومی تحقیق و مطالعات د افغانستان بانک ایفای وظیفه نموده،وی در سال 1982 به صفت معاون اول د افغانستان بانک و در سال (1986 - 1989) در پست مشاور رئیس کُل و در سال 1990 بحیث رئیس عمومی د افغانستان بانک تقرر حاصل نمود. محترم خلیل صدیق با کسب رای تائید از ولسی جرگه، به تاریخ 22 سرطان 1394 طی مراسم با شکوهی توسط جلالتماب محترم محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به حیث رئیس کُل د افغانستان بانک معرفی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واحد الله نو شیر

 معاون اول د افغانستان بانک و معاون شورای عالی

محترم واحدالله نوشیر براساس پیشنهاد مؤرخ 4 جدی 1395 ریاست کُل د افغانستان بانک و حکم شماره 3365 مؤرخ 7 جدی 1395 مقام محترم ریاست جمهوری  بصفت معاون اول د افغانستان بانک تعیین گردید.

محترم واحدالله نوشیر معاون اول د افغانستان بانک یک اقتصاددان و بانکر ورزیدۀ است که سند ماستری خویش را در سال 2009 میلادی در رشتۀ مالی و بانکداری بین المللی از پوهنتون برمنگهم بریتانیا به درجۀ اعلی بدست آورده است.

برعلاوه، محترم واحد الله نوشیر از پوهنتون بین المللی اسلامی پاکستان در رشتۀ اقتصاد لیسانس و ماستری نیز دارد

که با توجه به ظرفیت آموزشی اش هر دو دوره تحصیلی را با کسب مدال طلا به پایان رسانیده است.

محترم واحدالله نوشیر در داخل و خارج از کشور در نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است، طوریکه در سال 2008 میلادی سِمت مشاور سیاست اقتصادی وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان را بعهده داشته و قبل از آن در سال 2005 میلادی بحیث معاون آمریت عمومی سیاست پولی د افغانستان بانک کار نموده است.

 

 

 

داکتر شاه محمد محرابی

 

عضو شورای عالی

 

 

 

 

 

 

محمد یاسین عثمانی

 

عضو شورای عالی

 

کاترین فقیری

 

 عضو شورای عالی دافغانستان بانک

 محترمه کاترین  فقیری بحیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین و توظیف شده است.

 خانم فقیری سند لیسانس خود را در بخش ادیبات لسان انگلیسی از دانشگاه ایالتی سنخوزه ایالات متحده امریکا بدست آورده است.

 خانم فقیری دیپلوم در بخش ایجاد ظرفیت در نهاد های قرضه های کوچک و آموزش مربیان صنایع کوچک از کشور ایتالیا و دیپلوم در بخش قرضه دهی مؤسسات کوچک از کشور بنگلادیش دارد.

 محترمه فقیری قبل از عضویت شورای عالی دافغانستان بانک از سال 2000 الی 2003 میلادی سمت مدیریت منابع بشری نهاد  Net Centrax INC ایالات متحده امریکا را به عهده داشت.

 خانم کاترین در سال 2003 میلادی کار خود را در افغانستان آغاز نموده و در نهاد های  مختلف ایفای وظیفه نموده است، کار  ایشان در سال 2003 به حیث مؤسس و مدیر عامل اداره پرواز (  PARWAZ )آغاز و در سال 2004 کمتر از یک سال  بحیث آمر منابع بشری اولین بانک   قرضه های کوچک(FMFB) کار نموده و سپس تا سال 2008 بحیث مدیر عامل اداره پرواز ادامه وظیفه نموده  است که به تعقیب آن  الی سال 2013 میلادی بحیث مدیر عامل اداره حمایت از قرضه های کوچک (مسفا)ایفای وظیفه نموده و افتخار عضویت ساخت انجمن قرضه های   کوچک افغانستان را نیز داشته و پالیسی های استراتیژیک و رهبریت مؤثر به ادارۀ مسفا و سکتور قرضه‌های کوچک را پایه گذاری نموده است.

 محترمه کاترین  فقیری  دارای دانش مسلکی، تخصص و  تجربه کاری  در بخش امور  مالی، تجارتی، حقوقی و منابع بشری بوده  در عین حال ایشان در بخش مالی و مدیرتی دارای 13 سال تجربه  و در بخش منابع بشری دارای 5 سال تجربه کاری بوده، طراحی و استراتیژی   بازاریابی مؤثر و طراحی کسب و کار از فعالیت های عمدۀ شان بوده و جایزۀ CGAP را در ایجاد فُرصت ‌های مناسب برای بیشتر از 5000 زن بمنظور آغاز تجارت های متوسط و کوچک بدست آورده است.

 محترمه کاترین فقیری اخیراً طی پیشنهاد  ریاست کٌل دافغانستان بانک و به اساس حکم شماره 1945 مؤرخ 1395/6/30  مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  به حیث عضو شورای عالی د افغانستان بانک تعیین گردیده است.