د مبادلې نرخ

نېټه: 21 January 2019

سعر پیسی انتقالی
پیردل پلورل پیردل پلورل
امريکايي ډالر 75.3891 75.1891 75.3391 75.2391
يورو 86.0803 85.4803 85.9103 85.6503
انګليسى پونډ 96.9221 96.1221 96.6721 96.3721
سویسی فرانک 75.4250 74.9250 75.2750 75.0750
هندی کلداره 1.0684 1.0584 1.0654 1.0614
پاکستانی کلداره 0.5403 0.5323 0.5373 0.5353
ایرانی تومان 0.0073 0.0067 0.0072 0.0068
سعودي ريال 20.1079 20.0079 20.0879 20.0279
د اماراتو درهم 20.5683 20.4683 20.5483 20.4883


د نرخ اوسط: December 2018

سعر پیسی انتقالی
پیردل پلورل پیردل پلورل
امريکايي ډالر 75.7668 75.5668 75.7168 75.6168
يورو 86.2333 85.6333 86.0633 85.8033
انګليسى پونډ 95.9508 95.1508 95.7007 95.4008
سویسی فرانک 75.4149 74.9149 75.2649 75.0649
هندی کلداره 1.0593 1.0493 1.0563 1.0523
پاکستانی کلداره 0.5460 0.5380 0.5430 0.5410
ایرانی تومان 0.0074 0.0068 0.0073 0.0069
سعودي ريال 20.1391 20.0391 20.1191 20.0591
د اماراتو درهم 20.6006 20.5006 20.5806 20.5206