دکارموندنې اعلان

محتویات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د ګمارنې خبرتیا
د ټولو د ناظر ادارې د آډیتور پُست آزادې سیالۍ لپاره وړاندې کیږي. دپست نوم: آډیتور ګریډ : اووم شمېره: درې پوسټونه د ګمارنې ډول: دایمي دندې او مسؤلیتونه: • آډیتوران د مستقیم ټیم لیدر او د ټیم لیدر مرستیال د لارښونې سره...
Aug 26, 2018 -