د افغانستان بانک د لویدیځ زون په ځینو ښوونځیو کې د افغانۍ د دودولو په اړه د عامه پوهاوۍ پروګرام جوړ شو

د افغانستان بانک د افغانۍ د دودولو او ښه ساتلو بهیر په دوام کې دا ځل په لویدیځ زون کې د عامه پوهاوۍ پروګرام په لاره واچول.

په لویدیځ زون کې د افغانستان بانک استازې د دی پروګرام په ترڅ کې چې په تجربوي نارینه لیسه، فتح نارینه لیسه، امیر شیر علی ښځینه لیسه، جبرائیل نارینه او ښځینه لیسو، حوض کرباس نارینه او ښځینه لیسو، پل رنګینه نارینه لیسه او د هاتفی په ابتداییه کې په لاره اچول شوې وه د ا فغانۍ د کارولو اهمیت او په کورني معاملو کې د بهرنیو اسعارو د کارولو د زیانونو او د افغانۍ د ساتلو څرنګوالي په اړه خبرې وکړې  او له هغوي نه غوښتنه وکړه چې د افغانې د دودولو په بهیر کې چې یوه ملی پروسه ده د افغانستان بانک سره مرسته وکړي.

په ورته وخت کې دیادو  ښوونځیو استادان او زده کوونکې ژمنه وکړه چې د  خپلې په ورځنیو راکړو ورکړو کې افغانۍ چې زمونږ د ټولو افغانانو د ملي هویت نښه دی، وکاروي.

د  دی پروګرام د لارې اچونې په ترڅ کې د زده کوونکو دهڅوونې په موخه د افغانیو د ترویج په پیغامونو ښکلې شوې د ښوونځیو بکسې، د کوچنیانو لپاره معلوماتي کتابونه، کتابچې، د هېواد نقشې، ضرب زبانی، د کوچنیانو رسالې، خط کشونه، قلمونه وویشل شوې.