تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی ومحاسبه

tender_admin
logo

Publish Date

Closing Date

Location ابن سینا وات کابل افغانستان

دعوت به داطلبی برای تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی ومحاسبه

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/99/NCB/G10

نوع بودجه : عادی عملیاتی

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

دعوت به داطلبی برای تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی
شرطنامه تهیه وتدارک دوپایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی ومحاسبه

More tenders

Tue, Sep 29 2020 2:39 PM
Background image

Invitation for Bids (IFB)

S T A N D A R D B I D D I N G D O C UME N T S INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING For APS Licenses Upgrades/ Af Pay Systems Development Including Hardware Payment switch at APS

Tue, Sep 29 2020 2:31 PM
Background image

Request for Expression of Interest (REOI)

Request for Expression of Interest (REOI) For Technical Assistance and Advisory support for Procurement of EMV for AF Pay Scheme Payment switch at APS at Da Afghanistan Bank (DAB -APS) . . .

Back to tenders