اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۵
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر ارشد جوازدهی

آمریت: نظارت از موسسات مالی غیر بانکی

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400  تاریخ ختم: 5  ثور 1400

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

تهیه و ترتيب پلان کاری سالانه مدیریت با در نظرداشت وضعیت موجود، طبق طرزالعمل نظارتي

سپردن وظايف به اعضای مدیریت و حصول اطمینان از تطبیق و بررسي منظم اجراآت آنها؛ توحيد و بررسي گزارش های نهاد های مالی غیر بانکی و ارسال آنها به اعضاي ارشد آمريت؛ همکاری لازم با مدیریت های مربوط در خصوص تهیه مقررات، طرزالعمل ها، رهنمود ها، و سایر اسناد لازم

مرور پلان تجارتی، پالیسی ها و اساسنامه های شرکت های صرافی و خدمات پولی و نهادهای مالی غیر بانکی؛ ارایه رهنمایی لازم به کارمندان مؤظف

تدویر برنامه های آموزشی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی انفرادی و شرکت های صرافی و خدمات پولی و در صورت ضرورت به نهادهای مالی غیر بانکی

سهم گیری در تهیه پالیسی، طرزالعمل و لوایح کاری؛ مرور و تعدیل آن در مورد صرافان/فراهم کنند گان خدمات پولی و نهاد های مالی غیر بانکی

ارزيابي کارکرد اعضا و رهنمايي آنها در همه موارد طبق طرز العمل و مقرره مربوطه و  نظارت از دوسيه بندي و مکاتب بخش صرافي و عرضه کنندگان خدمات پولي؛

اشتراک در جلسات کميته هاي آمريت عمومی نظارت از موسسات مالی غیر بانکی؛  اشتراک در برنامه هاي آموزشي که از طرف دافغانستان بانک يا نهاد هاي زيربط داير ميگردد

آموزش اعضا در مورد روش هاي موجود يا تغيير یافته درخواست کنندگان برای اخذ جواز جديد، تمديد جواز، ترک پيشه و فسخ جواز صرافي و عرضه کنندگان خدمات پولي و نهاد های مالی غیر بانکی حسب مقرره و طرز العمل مربوط

انجام ساير وظايف که از جانب مدير مستقيم، و يا اعضاي ارشد آمريت تفويض ميگردد.

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس اقتصاد، امور پولی و مالی، بانکداری، اداره تجارت (ترجیحاً ماستری)

تجربه: حداقل پنج سال تجربه کاري مرتبط

مهارت ها: مهارت های مدیریتی،  فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی نافذ کشور، آشنائی با برنامه های کمپیوتری مربوط،توانایی تحریر مکتوب ها، پیشنهادها و گزارش های کاری، بلدیت به زبان پشتو، دری و انگلیسی.

نکات ضروری:

-  علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

-  مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

-  متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies