اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۷:۸
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسر ارشد امور ذاتی و تغییرات کارکنان

آمریت: منابع بشری

گرید:هفتم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400 تاریخ ختم: 5 ثور 1400 

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رسیدگی و پیشبرد امور ذاتی کارکنان مانند استعفا، انفکاک، ارتقا، تنزیل، تغیر و تبدیلی، خدمتی،کمکی، سرپرستی، ترک وظیفه، تنقیص، حالت انتظار با معاش و غیره

طی مراحل پروسۀ استخدام مجدد کارکنان منفصل شده طبق اسناد تقنینی و اداری مربوط

تطبیق اصلاحات ساختاری و پرسونلی کارکنان در پرتو هدایات مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری مربوط به امور ذاتی کارکنان و طی مراحل آن در وقت معین

تنظیم و حفظ مکتوب ها، پیشنهادها، استعلام ها و سایر مراسلات اداری مربوط به شکل Soft

حصول اطمینان از تطبیق اسناد تقنینی و اداری مربوط در اجرای امور روزانه

همکاری با مدیر استخدام در بازبینی و توسعۀ امور مدیریت استخدام

همکاری در طرح، اجرا و تطبیق برنامه های جدید مدیریت در همکاری با مدیر استخدام، ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

همکاری با مدیر و سایر کارمندان مدیریت استخدام برای پیشبرد بهتر امور

انجام سایر وظایف ومسئولیت هایکه بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش های مدیریت، حقوق، اداره  و پالیسی عامه، ادبیات فارسی

تجربه: سه سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها:. آشنایی به زبان انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری مخصوصاًOffice ، توانایی و قدرت تجزیه و تحلیل موضوعات و معلومات، آشنائی به قوانین و مقررات اداری و بانکی، فصاحت وبلاغت درگفتار، توانائی های نوشتاری و درست نویسی (تحریرمکتوب ها، پیشنهاد ها وگزارش های مختلف کاری) به زبان های فارسی و پشتو.

نکات ضروری:

-  علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

-  مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

-  چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies