اعلان بست خالی

Mpoya
پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۴:۳
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 مشخصات بست

عنوان بست: نظارت کننده ارشد زون غرب

آمریت: نظارت از موسسات مالی غیر بانکی

گرید: نهم

تاریخ آغاز:5 حمل 1400 تاریخ ختم:15 حمل 1400          

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

تنظيم و مديريت پروسه جوازدهی، نظارت ها، سپردن وظايف به اعضاي مديريت، مرور پلان هاو گزارش هاي نظارتي و شريک ساختن نتايج اجراآت با آمريت؛ تدوير جلسات دوره اي با اعضاي مديريت و پيگيري وظايف سپرده شده طبق طرزالعمل

تهيه، تدوين پاليسي ها و پلان کاري سالانه امور مربوطه و سهم گيري در تهيه و تطبيق پلان استراتژيک آمريت

مديريت و تنظيم امور نظارتيمربوط به زون و سپردن وظايف به کارمندان تحت اثر طبق طرزالعمل هاي مربوطه

تدوير يا حضور در جلسات با اعضاي ارشد نهادهاي مجوز و يا د افغانستان بانک جهت تدوين، تعديل و بحت در مورد مسائل مربوطحسب هدايت آمر

آموزش اعضا در مورد طرزالعمل های موجود در رابطه به صدور جوازهای جديد، تمديد جواز، ترک پيشه، فسخ جواز صرافي و عرضه کنندگان خدمات پولي و نهادهای مالی غیر بانکی؛ بررسي و مرور قوانين، مقررات و متحدالمال ها و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تعديل ويا تطبيق آنها

تهيه يا بررسي گزارش تحليلي و يا اختصاصي از وضعيت و عملکرد نهادهاي مجوز غیر بانکی طبق هدايت آمريت

تهيه و تدوير برنامه هاي آموزشي غرض ارتقای ظرفیت صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی انفرادی/شرکتی

پاسخ دهي به مکاتيب و سایر مراسلات واصله

مديريت، رهبري نظارت، کنترول و ارزيابي اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ايجاد انگيزه براي بهبود اجراآت، افزايش مؤثريت و بازدهي کار، تعيين نيازهاي آموزشي و بالابردن ارتقاي ظرفيت آن ها

انجام ساير وظايف و مسئوليت هاي که بتأسي از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدايات مقام مافوق طبق لايحه و مقررات ارجاع ميگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس اقتصاد، امور پولی و مالی، بانکداری، اداره تجارت (به ماستری ترجیح داده میشود)      

تجربه: 4 سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها: مهارت های مدیریتی،  فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی نافذ کشور، آشنائی با برنامه های کمپیوتری مربوط،توانایی تحریر مکتوب ها، پیشنهادها و گزارش های کاری، بلدیت به زبان پشتو، دری و انگلیسی.

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies