اعلان بست خالی

Mpoya
پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ - ۱۶:۴
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست Data Base Senior Officer  :  

آمریت: سیستم تادیات افغانستان          

گرید: هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۰۲)

نوع استخدام: دائمی

مسئولیت چک و نظارت دیتابیس ها بطور روزمره

مسئولیت در دسترس بودن دیتابیس ها و سرعت آن با حد اقل down time

مسئولیت دیتابیس Performance و Tuning در صورت کدام مشکل ریپورت آن به مدیر دیتابیس ها

مسئولیت نصب و اضافه نمودن ابزار های مورد ضرورت دیتابیس

مسئولیت نظارت و کنترول سایت‌های کمکی DR و ریپورت به مدیر دیتابیس

مسئولیت switch over دیتابیس ها در صورت ضرورت

مسئولیت چک و نظارت همآهنگ بودن سایت اصلی PR  با سایت کمکی DR

مسئولیت Backup  دیتابیس ها به صورت روزمره ماهوار و سالانه

مسئولیت نظارت از Table  space ها و OS دیتابیس ها

مسئولیت حل مشکلات دیتابیس همراه با تیم Support و  Application

مسئولیت Audit  و نظارت از دیتا و معلومات Audit آن‌ها

مسئولیت کنترول عمل کرد دیتابیس ها و راپور دهی به مدیر دیتابیس

مسئولیت فراهم کردن ریپورت ها به اداره نظر به ضرورت

مسئولیت نوشتن Script و ریپورت های جدید نظر به ضرورت اداره

مسؤلیت Update بعضی از Table ها نظر به در خواست تیم عملیاتی

مسئولیت Upgrade و Update دیتابیس نظر به ضرورت

مسئولیت کارکردن و همکار با تمامتی مربوط وحل مشکلات همرای با Oracle Support

مسئولیت نظارت از Oracle Data Guard

مسئولیت تطبیق و عملی ساختن Policy مربوط به دیتابیس

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش کمپیوترساینس، تکنالوژی معلوماتی  

تجربه: دو (۲) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی و رهبری، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

-  علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies