اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۵ - ۱۶:۵۳
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: مدیرارشد نمایندگی دایکندی

آمریت: زون جنوب غرب (قندهار)

گرید: نهم

تاریخ آغاز: 15 حمل 1400 تاریخ ختم: 5 ثور 1400

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

رهبری،کنترول، بررسی وپیشبرد کلیه امورنمایندگی و رسیدگی به مشکلات مربوط با در نظرداشت لوایح، مقررات و قوانین مربوط

تطبیق هدایات، احکام ریاست و مصوبات هیئت عامل و شورای عالی در حدود وظایف و اطمینان از اجراآت به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح.

صدور هدایت و رهنمایی لازم به کارکنان در اجرای امور روزمره؛ ارزیابی کارکنان بر اساس لایحۀ وظایف منظورشده

منظور نمودن معاملات و سایر موارد مربوط در سیستم بانکی طبق طرزالعمل های کاری مربوط

تأمین سیالیت و حفظ و نگهداری پول نقد با در نظرداشت حد تعین شده و همآهنگی و همکاری در قسمت انتقالات پول فزیکی با ادارات ذیربط

کنترول و منظوری معاملات به اساس نیازمندی و عضویت هیئت مراقبت خزانه؛ همکاری وهمآهنگی با ادارات مربوط در قسمت تأمین امنیت نمایندگی و خزانه

تهیۀ پیشبینی بودجۀ سالانه و نظارت از تطبیق آن درجریان سال مالی؛ همکاری در حفظ، مراقبت و حراست از تمام دارائی های نمایندگی مربوط

تطبیق سفارشات شعبات دفاتر مرکزی و زون مربوط در محل و همکاری با تیم های توظیف شدۀ اداره

نظارت وحصول اطمینان از تطبیق دستورالعمل ها و طرزالعمل های کاری در تمام ساحات؛ توظیف مؤقتی کارکنان در سایر بخشها غرض جلوگیری از تأخیر اجراآت کاری؛ اشتراک در جلسات اداری وسایر جلسات مربوط در ادارات ولایتی

اقدام به تصحیح اشتباهات کاری اجراآت کارمندان مربوط؛ مراقبت از وضع امنیتی، پاکی و صفایی و سرسبزی نمایندگی

ترتیب و تطبیق پلانها در همۀ امور مربوط و ارسال گزارشات کاری به بخش های مربوط آمریت زون

انجام سایروظایف و مسئولیت هایکه بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق درچوکات قانون، مقررات و لوایح ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره تجارت، ادارۀ عامه یا محاسبه 

تجربه: چهارسال تجربۀ کاری مرتبط

مهارت ها: مهارت های مدیریتی،  فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی نافذ کشور، آشنائی با برنامه های کمپیوتری مربوط، توانایی تحریر مکتوب ها، پیشنهادها و گزارش های کاری، بلدیت به زبان پشتو، دری و انگلیسی.

نکات ضروری:

  - علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies