اعلان کاریابی

Anonymous (not verified)
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۸:۲۹
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست آفیسرحسابجاری نماینده گی پکتیکا به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    آفیسرحسابجاری

گرید:         ششم 

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها:

کُلیه اجراآت مربوط به افتتاح، تعدیل، متوقف نمودن و مسدود نمودن حسابات طبق طرزالعمل و یا دستور العمل های کاری

دریافت مکاتیب و فرمایشات غرض افتتاح حسابات، ثبت و درج آن در دفاتر مربوط

افتتاح حسابات برای مشتریان در سیستم بانکی

نمره دهی، ثبت، اندراج و توزیع چک بُک ها برای مشتریان متقاضی با در نظر داشت طرزالعمل مربوط

توزیع و تجدید کارت های نمونه امضاء در سیستم به فرمایش حسابدار

ارائه صورت حساب و پاسخ به سوالات مربوط به حسابداران

ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: داشتن درجه تحصیلی لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه.

تجربه: دو (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:

بلدیت به زبان انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل CV  و یا خلص سوانح خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 10/ اسد /1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. 

نکات مهم:- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

-  تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

-  کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies