اعلان کاریابی

Mpoya
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۲:۲۳
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست ترجمان آمریت عمومی دفتر ریاست به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  ترجمان

گرید :    هشتم 

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

ترجمه اسناد و مطالب مربوط به بخش نشرات شامل مقالات و مطالب علمی و اقتصادی برای مجله بانک و سایر مواد نشراتی

ترجمه خبرنامه های کنفرانس های مطبوعاتی برای سایت د افغانستان بانک از زبان دری به پشتو و برعکس

ترجمه اسناد (قوانین، مقررات، پالیسی ها، سوالنامه ها و سایر اسناد) مربوط به سایر شعبات د افغانستان بانک

ترجمه راپورهای اقتصادی (ربعوار و سالانه)

ترجمه کارت های تبریکی، دعوت نامه، شهادت نامه، و لایحه وظایف کارمندان بانک

انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق در حدود صلاحیت ها

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل:

- فارغ التحصیل یکی از پوهنتون های معتبر

- لیسانس ادبیات یا اقتصاد

تجربه: حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها و توانائی ها:

فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

قوه فهم و درک مسائل ترجمه

قوه درک مسائل اقتصادی (سیاست پولی، بانکداری، مالی، تجارت)

مهارت در فن ترجمه

بلدیت به برنامه های کمپوتر (MS Office)

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل CV  و یا خلص سوانح خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 10/ عقرب /1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

-  جهت اخذ امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

-  تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies