اعلان کاریابی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۳:۴۳
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست آفیسر ارشد موقف سرمایه گذاری های بین المللی آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:  کارمند موقف سرمایه گذاری های بین المللی

گرید:       هفتم 

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

جمع آوری ارقام از مراجع مختلف، ترتیب، تنظیم، و بازدید از آنها به منظور تدوین حسابات موقف سرمایه گذاری های بین المللی.

مقایسه و بازدید تمام ارقام جمع آوری شده از مراجع مربوط و حل مشکل موجود.

همکاری با سایر مراجع ارقام در قسمت تهیه راپور برای این اداره، واضح ساختن و تفصیل درباره تمام ارقام قابل حصول از مراجع مربوطه.

مطالعه تمام مواد نشر شده در رسانه هایی که مربوط به ساحه کاری باشد و تازه نگهداشتن معلومات در ساحه کاری.

تحریر و توضیح روش جمع آوری راپورها به صورت ساده و عام فهم، همچنین ترتیب ارقام دست داشته در جداول و گراف ها به منظور ساده سازی پروسه کار.

اشتراک در برنامه های آموزشی مربوط به ساحه کاری و عملی کردن آنها در امورات روزانه.

انجام سروی ها در بخش مربوطه در صورت لزوم بطور ربعوار یا در جریان سال به خاطر پوشش ارقام.

انجام سایر وظایف محوله از جانب مقام مافوق در حدود صلاحیت ها.

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل:  لیسانس در رشته های، اقتصاد، اداره و مدیریت، بانکداری و مالی.

تجربه: حداقل سه سال تجربه کاری مربوط.

مهارت ها و توانائی ها:

فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور

 بلدیت به برنامه های کمپیوتر (Office)

توانایی جمع آوری، تحلیل و آماده کردن گزارش های شفاهی و نوشتاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر و مسلکی در بخش کاری.

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل CV  و یا خلص سوانح خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 18/ عقرب /1398 به مدیریت استخدام آمریت عمومی منابع بشری د افغانستان بانک سپرده یا به ایمیل آدرس Dab.jobs@Dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت   https://dab.gov.af  مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت مصاحبه صرف با کاندیدان شامل در شارت لست تماس گرفته میشود.

- تاریخ مصاحبه بعدا" به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies