اعلان کاریابی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۳:۴۶
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست مسئول نرخ مبادلۀ اسعار آمریت عمومی سیاست پولی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:      مسئول نرخ مبادلۀ اسعار

گرید :            هفتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

نظارت و ادارۀ کارهای جاری بخش جمع آوری ارقام نرخ مبادلۀ اسعارو حصول اطمینان از اینکه کارهای گزارش دهی بوقت معین و بصورت درست تهیه میشوند و به مراجع مربوطه فرستاده می شوند.

ترتیب و تقدیم گذارش های مطلوبه از جانب معاونان و آمر عمومی سیاست پولی، جواب دهی به سوالات بیرونی در بارۀ نرخ تبادلۀ اسعار، نرخ طلا، نقره و SDR در ساحۀ مسئولیت مدیریت جمع آوری ارقام نرخ تبادلۀ اسعار.

تنظیم و نگهداری ارقام و گزارش های مربوط بشکل منظم و مصئون در کمپیوتر و فایل های مربوط.

تهیۀ گزارش به بخش های مختلف د افغانستان بانک طبق نیاز آنها.

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: لیسانس در اقتصاد، اداره و مدیریت، بانکداری و مالی.

تجربه: حد اقل (3)  سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها و توانائی ها:

فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار به زبان های رسمی کشور و انگلیسی

بلدیت به برنامه های کمپیوتر (MS Office)

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، با نظم، پابند به وظیفه، اجراآت به موقع، علاقمند به کار گروپی، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل CV  و یا خلص سوانح خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 18/ عقرب /1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت اخذ امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies