اعلان کاریابی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۹
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست متخصص مشوره دهی (اسناد تقنینی و اداری) دفتر مشاوریت حقوقی و دارالانشای شورای عالی د افغانستان بانک به رقابت آزاد خارج بانک سپرده میشود.

نام پُست:    متخصص مشوره دهی (اسناد تقنینی و اداری)

گرید :       هشتم

نوع استخدام :  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

طرح و ترتیب پلان کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه طبق پلان عمومی و همکاری در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط

ابراز نظر و ارائه مشوره های حقوقی در مسایل بانکهای تجارتی (بانکهای اسلامی و متعارف) و ادارات مالی غیر بانکی  طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ابراز نظر و ارائه مشوره حقوقی در طرح و تعدیل مقررات بانکهای تجارتی و شرکتهای مخابراتی در مورد مسایل بانکی از طریق موبایل در تفاهم با مدیر مستقیم و آمرین ذیصلاح

همکاری در طرح پلان ها و پالیسی های اصلاحی بانکهای تجارتی (بانکهای اسلامی و متعارف) با مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح و نیز ارائه مشوره های مناسب حقوقی در موضوعات مربوط

طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح ابراز نظر حقوقی در مورد مسائل و موضوعاتیکه از جانب آمریت عمومی نظارت امور بانکها، آمریت عمومی بانکداری و خدمات مالی اسلامی و آمریت عمومی نظارت از امور مؤسسات غیر بانکی ارسال میگردد

ابراز نظر حقوقی در رابطه به گزارش ارسالی بانکهای ضعیف و بیان وضعیت حقوقی آن، و نیز مسائل نهاد های اجارۀ مالی و رهنی

ابراز نظر حقوقی در مورد موضوعات اداری آمریتهای د افغانستان بانک

هماهنگی مسائل مربوط به بانکهای تجارتی و صرافان و نیز ابراز نظر حقوقی طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ابراز نظر حقوقی در مورد مسائل ام حواله و موضوعات مرتبط به خدمات پولی

همکاری با دیگر اعضای دفتر مشاوریت حقوقی درقسمت ابراز نظر حقوقی در مسایل ارجاع شده آمریت های مربوط د افغانستان بانک و سایر ادارات دولتی

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین طبق هدایت مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

ترتیب، تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: لیسانس در بخش حقوق و به داشتن سند ماستر ترجیح داده میشود.

تجربه: حد اقل (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت ها و توانائی ها:

بلدیت به زبان پشتو، دری و انگلیسی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین ومقررات بانکی نافذ کشور و روند تصفیه

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های حقوقی، قضایی، جزائی و بانکی کشور

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی درتحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

توانائی قابل ملاحظه در تحلیل مسایل حقوقی و ارائه راهکار های مناسب.       

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک،  با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 25 دلو 1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies