دعوت به داوطلبی باز داخلی

dab_admin
DAB

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location د افغانستان بانک

تهیه وتدارك دو نوع البسه (بهاري و زمستانی) ضرورت کارگران، دریوران، خانه
سامانان و گارد تشریفاتی د افغانستان بانک

:DAB/98/NCB/G10 :شماره دعوت به دواطلبی

برای معلومات بیشتر فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید: 

Documents

PDF فایل

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۹:۴۵ د افغانستان بانک
Background image

تهیه و تدارک رنگ ماشین های فوتوکاپی و کارتریج پرنتر ها ضرورت آمریت تکنالوژی معلوماتی

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک رنگ ماشین های فوتوکاپی و کارتریج  پرنتر ها ضرورت آمریت تکنالوژی معلوماتی

 

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/98/NCB/G02

نوع بودجه : عادی عملیاتی

 

برای . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۹:۳۷ د افغانستان بانک
Background image

تهیه و تدارک یک عراده تانکر فضلاب ضرورت آمریت خدمات عمومی

دعوت به داطلبی برایتهیه و تدارک یک عراده تانکر فضلاب ضرورت آمریت خدمات عمومی 

 

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/98/NCB/G33

نوع بودجه : عادی عملیاتی

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PD . . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۴:۱۱ د افغانستان بانک
Background image

تهیه وتدارک 10 پایه سیف مورد ضرورت آمریت عمومی عملیات بانکی

دعوت به داطلبی برای تهیه وتدارک 10 پایه سیف مورد ضرورت آمریت عمومی عملیات بانکی

 

نمبر ارتباطی پروژه  DAB/98/NCB/G23

 

 

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لنگ ذیل . . .

Back to tenders