راه اندازی ورکشاپ آموزشی سیستم ثبت اعتبارات عامه در زون جنوب غرب

Mpoya
شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۶ - ۹:۱
1

د افغانستان بانک ورکشاپ آموزشی سیستم ثبت اعتبارات عامه را در زون جنوب غرب، راه اندازی نمود. هدف از این ورکشاپ شناسایی سیستم های ثبت حقوق اموال رهنی و ثبت سبستم اعتبارات عامه بوده که توسط بانک جهانی تمویل و راه اندازی گردیده است. طی این ورکشاپ آموزشی محترم عبدالناصر سهاک معاون آمریت عمومی ثبت اعتبارات عامه، در مورد سیستم های ثبت اعتبار صحبت نموده ومعلومات کامل را با شرکت کنندگان این برنامه، شریک نمود. معاون ثبت اعتبارات عامه گفت که هم اکنون بانک های تجارتی و موسسات مالی در کشور در مقابل 14 ابزار وام می دهند که نقش مهمی در توسعه و پیشرفت تشبثات خرد و کوچک دارد. در همین حال، محترم نعیم اکبري آمر زون جنوب غرب پیرامون مزایای سیستم ثبت اعتبارات عامه صحبت کرد و ایجاد چنین ورکشاپ ها را با عنوان نمود. گفتنی است که در این ورکشاپ نمایندگان بانکهای تجاری ، موسسات مالی ، تجار و انجمن صنایع دستی زنان برگزار حضور داشتند. باید گفت که د افغانستان بانک همواره تلاش می نماید تا زمینه تسهیل دسترسی به قرضه را برای متشبثین بمنظور رشد تجارت فراهم نماید.

آخرین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۲:۲۴
Background image

چگونگی سیر ذخایر ارزی د افغانستان بانک

ذخایر ارزی د افغانستان بانک از سال 2004 م تا حال سیر صعودی داشته است. در سال 2004 م مجموع ذخایر ارزی د افغانستان بانک در حدود 1.27 میلیارد دالر امریکایی سنجش شده بود که مبلغ 306 میلیون. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۴۶
Background image

د افغانستان بانک با نمایندگان اتحادیه صرافان تدویر جلسه نمود

کابل، 27 سنبله 1398- جلسه ای تحت ریاست محترم محمد سلیم صلاح آمر عمومی نظارت امور مالی روی تعدیل و اصلاحات مقرره صرافان با نمایندگان اتحادیه صرافان برگزارگردید.

طی این جلسه اصلاحات وارد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۱۱:۵
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل،28 سنبله 1398_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز  شنبه مؤرخ 1398/06/30 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

بازگشت به خبر