اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۸ - ۱۱:۵۸
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: توسعه دهنده نرم افزار

آمریت: مرکز تحلیل معاملات و راپور های مالی   

گرید:  هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۱۶ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۳/۲۵)

تاریخ ختم: ۲۴ ذوالقعده ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۰۲)

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

تحلیل نیاز ها و ایجاد نرم افزار و دیتابیس طبق ضرورت اداره

طراحی و انکشاف ویب سایت

انکشاف، تجدید و مراقبت از دیتابیس های فعلی و توسعه آن طبق ضرورت اداره

ایجاد فارمت گزارش های انگفت و مشکوک و سایر گزارش های مورد ضرورت

شریک ساختن ارقام و معلومات ثبت شده دیتابیس با سایر بخش های مربوط  طبق لزوم دید اداره

حصول اطمینان از تأمین امنیت دیتابیس مرکزی، بشمول تجدید مداوم دیتا

تطبیق قرارداد و پالیسی های ایمنی و روی دست گرفتن اقدامات پیشگیرانه به منظور مصونیت سخت افزار و نرم افزار

تنظیم امور دیتابیس و انتقال مصون معلومات الکترونیکی از سایت اول به دومی و برعکس آن

فراهم آوری خدمات داخل و خارج ساحه به استفاده کنندگان سیستم و مراجع گزارش دهنده

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین طبق هدایت مدیر مستقیم وآمر ذیصلاح

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها طور دقیق و منظم به شکل هارد وسافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس بخش های تکنالوژی معلوماتی، انجنیری نرم افزار، مدیریت دیتابیس و کمپیوترساینس

تجربه:سه (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبان ملی و انگلیسی، آشنائی با نیتورک، دیتابیس و تکنالوژی معلوماتی، آشنائی با ارتباطات الکترونیکی، بلدیت کامل باC#/VB.NET, ASP.NET MVC, SQL SERVER, XML, HTML/CSS, JAVASCRIPT، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه های تکنالوژی معلوماتی، داشتن مهارت های مدیریتی و رهبری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی.

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies