اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۹ - ۱۲:۱۱
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: IT Auditor

آمریت: ناظر کُل    

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۰ ذوالحجه ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۲۸)

تاریخ ختم: اول محرم ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۵/۰۸)

نوع استخدام: دائمی

تعداد بست خالی: ۲

لائحه وظایف:

ترتیب و تحلیل خطرات تکنالوژی معلوماتی، معه تشخیص نکات ایکه از طرف اداره ناظر کُل مورد عطف قرار میګیرد.

انجام بررسی بخش های تکنالوژی معلوماتی و وارسی تمامی سیستم های تکنالوژیکی، برنامه ها و عملیات های تکنالوژی.

انجام بازنگری ماقبل و مابعد سیستم های تکنالوژی.

بررسی بخش های ایمنی تکنالوژی همچون، شبکه، سیستم های عامل، مرکز معلومات ضمناً ارزیابی سیستم های ایمنی و حصول اطمینان از صحت تطبیق و تنظیم سیستماتیک آن.

حصول اطمینان از تمامی سیستم های پشتوانه (Back Up) داخل و خارج ساحه بانک.

بررسی از کارکرد دستگاه های DVR کمره های امنیتی، چګونګی پشتوانه (Back Up) آن.

باز نگری پالیسی، پروسیجر های سایر بخش هایکه مرتبط به تکنالوژی معلوماتی می باشد مانند: مدیریت تبدیلی، پلان تداوم فعالیت و بازیابی معلومات، پالیسی حفاظت از معلومات و غیره.

سفر به زون های ولایات جهت بررسی از کارکرد سیستم های تکنالوژی معلوماتی زون ها.

همکاری و همآهنگی با تیم لیدر در جریان بررسی مطابق به پلان.

اجرای بررسی خارج ساحه و همکاری با تیم های بررسی که از طریق خارج ساحه بررسی خویش را انجام میدهند در قسمت سیستم های مورد استفاده شعبات تحت بررسی مطابق به هدایت آمریت.

تماس با شخص ارتباطی و مسؤلین ذیصلاح شعبات تحت بررسی در وقت ضرورت.

بعضی موضوعاتیکه ایجاب توضیحات بیشتر را نمائید ذریعه استعلام معلومات از شعبه مربوط تکمیل مینماید

ترتیب گزارش از انجام بررسی مستقلانه و یا در ترکیب تیم با درنظر داشت عموم جوانب دریافت ها.

انجام سایر وظایف ایکه توسط آمریت/مدیریت محول میگردد.

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، و در ضمن داشتن جواز هایCCNA,CCNP,CCIE,CISM,CISA,CEH,CISSP نقطه مثبت پنداشته می شود.   

تجربه: سه (۳) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی، فصاحت و بلاغت در گفتار،آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی و رهبری، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی تحلیل مسائل، ارائه راهکارهای مناسب، تامین روابط موثر با ادارات داخلی، ارائه گزارش دقیق، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، آشنائی با معیارهای بین المللی بررسی داخلی و توانائی مناسب برنامه های PENETRATION, LOG ANALYSIS,SQL SERVER, ORACLE TEST,، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی.

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies