اعلان بست خالی

Mpoya
دوشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۴ - ۱۰:۳۸
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: بررس اطمینان کیفیت(Quality Assurance Auditor)

اداره: ناظر کُل      

گرید: هشتم )۸(

تاریخ آغاز: ۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۱۳)

 تاریخ ختم:  ۱۷  صفرالمظفر  ۱۴۴۴  (۱۴۰۱/۰۶/۲۳)         

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، نظارت، کنترول بخش و ارزیابی کارکنان

تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار و سالانه طبق پلان عمومی و همکاری در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط با مدیر ارشد

تطبیق قوانین، مقررات، لوایح، پالیسی ها و طرزالعمل های بررسی داخلی و همآهنگی آن با سایر همکاران بخش

ارزیابی اجراآت تیم های بررسی جهت حصول اطمینان از تطبیق معیارهای بین المللی بررسی

ترتیب و ارایۀ گزارش بررسی به ناظرکُل یا معاون ناظرکُل

تعقیب مشاهدات، خطرات احتمالی و سفارشات تیم های بررسی طبق قوانین، مقررات، لوایح و طرزالعمل های مربوط

تحقُق تصاویب هیئت عامل و شورای عالی د افغانستان بانک طبق قوانین، مقررات و لوایح مربوط

همکاری در ترتیب گزارش اجراآت ادارۀ ناظر کل به کمیته بررسی و شورای عالی بطور ربعوار

تشخیص ساحات خطر (Risk Areas) و گنجانیدن آن در پلان بررسی

اتخاذ و کاربرد از وسایل بررسی (Audit Tools) و استفاده از تکنالوجی به منظور بلند بردن مؤثریت اجراآت بررسی داخلی

تطبیق معیارهای سنجش کارکرد (Performance Metrics ) و عملکرد بررسی داخلی و نظارت دوامدار از آن

ترتیب، تأمین و نظارت بودجۀ ادارۀ ناظرکُل برای فعالیت های بررسی داخلی

بازدید از اجراآت و مؤثریت سیستم بررسی و کیفیت

دریافت و جمع آوری اسناد احصایوی اطمینان کیفیت

نظارت از فعالیت های مدیریت خطرات مالی

هماهنگی با آدیتوران خارجی

ترتیب پلان های کاری و ارائۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: داشتن درجه تحصیلی لیسانس در بخش های اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، حقوق، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های مذکور ترجیح داده میشود.

تجربه: سه (۳) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به زبانهای ملی و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار و نوشتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی.

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنگی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies