اعلان بست خالی

Mpoya
دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۲۸ - ۱۰:۵۶
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر ارشد ثبت اعتبارات عامه

آمریت: ثبت اعتبارات

گرید:  نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۲۵ رمضان المبارک ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۱۳ شوال المکرم ۱۴۴۴

نوع اعلان: خارجی

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، نظارت، کنترول و ارزیابی کارکنان و امور بخش جهت ایجاد انگیزه برای بهبود امور، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت آنان

طرح و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار، سالانه طبق پلان عمومی و همکاری در طرح، ترتیب و تعدیل اسناد تقنینی و اداری مرتبط

مدیریت و مستند سازی پروسه توزیع گزارش های اعتباری مشتری، جمع آوری شکایات و محول نمودن آن به مراجع مربوط

نظارت کُلی و خاص از سیستم ثبت اعتبارات عامه

مدیریت استفاده از سیستم، گزارش های اعتباری، ارایه خدمات و وضع محدودیت بر مشتریان

حصول اطمینان از فعال بودن سیستم ثبت اعتبارات عامه

تشخیص گزارش های متضاد و ارایه آن به مراجع مربوط جهت رسیدگی به آن

طرح مشخصات جدید (New Features) سیستم ثبت اعتبارات عامه مطابق به نیازمندی های بازار

حفظ و نگهداری محرمیت رمز ها و سایر معلومات محرم سیستم

تطبیق تمام بخش های ثبت اعتبارات عامه (Functional Features of the system)

ارزیابی کمیت معلومات اعتباری و حصول اطمینان از کیفیت معلومات اعتباری

تهیه، ترتیب و ارایه گزارش کیفی و مشکوک به آمریت عمومی نظارت بانک ها بعد از هدایت مدیر مستقیم/آمر ذیصلاح

رسیدگی به مشکلات تمام استفاده کننده گان سیستم با استفاده از وسایل ارتباطی و برگزاری برنامه های آموزشی به اشخاص و افراد مربوط در مرکز و ولایات افغانستان

تنظیم امور مالی استفاده کننده گان سیستم و گزارش دهی منظم آن به مدیر مستقیم/آمر ذیصلاح

همآهنگ ساختن فعالیت های بخش ثبت اعتبارات عامه با سایر ادارات مربوط و ذیدخل

ترتیب گزارش های احصائیوی و تحلیلی در رابطه به ثبت اعتبارات عامه

ترتیب جدول فیس و وضع جریمه های نقدی بالای مشتریان در صورت تخطی های مقرراتی و بسته های معلوماتی

تهیه و ترتیب گزارشات مورد ضرورت به تیم های آمریت عمومی نظارت بانک ها به منظور تطبیقات در جریان نظارت های داخل ساحه حسب ضرورت

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:  حداقل لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه، حقوق و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستری در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود

تجربه: چهار (۴) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی به قوانین کارکنان خدمات ملکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحه کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies