اعلان بست خالی

Mpoya
چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۶ - ۹:۴۸
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

مشخصات بست

عنوان بست: آفیسر ارشد ERP

آمریت:تکنالوژی معلوماتي

گرید: هفتم) ۷(

تاریخ آغاز:۶ شوال المکرم ۱۴۴۴

تاریخ ختم:۱۹ شوال المکرم ۱۴۴۴       

نوع اعلان: داخلی و خارجی  

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

ایجاد، تعدیل، ارتقاع و تنزل صلاحیت ها یوزر های مورد نیاز کارمندان مرکز و نمایندگی ها در مادیول های متعدد سیستم کور بانکنگ طبق پالسی، طرزالعمل و فارم های آن

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت رسیدگی به مشکلات یوزر ها، فراهم نمودن دسترسی به حسابات یوزر های سی بی اس طبق پالسی، طرزالعمل و فارم های مربوطه و راهنمایی های لازم

تجدید یوزر های سی بی اس و سایر مادیول ها، تجدید پسورد های یوزرها در مادیول های سیستم بانکی طبق پالیسی ها، طرزالعمل ها و فارم های مربوط

همکاری با مدیر مستقیم در قسمت ترتیب و توسعۀ پالیسی ها، طرزالعمل ها و فارم های یورز های سی ای اس و سایر مادیول ها

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن در وقت معین طبق هدایت مدیر مستقیم وآمر ذیصلاح

تنظیم و حفظ مکاتیب،پیشنهادات،استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها طور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

جمع آوری، توحید و ترتیب گزارش های هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های مدیریت مربوط

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی اسناد تخصیصی مرتبط به وظیفه

تجربه: دو (۲) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های رسمی کشور و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی و سایر اجزای تکنالوجی معلوماتی، توانائی در ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، اگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، توانائی در برنامه های SQL, Oracle و سایر برنامه های مرتبط به وظیفه، توانائی کامل یوزر منجمنت در کوربانکنگ که برای بانک های مرکزی دیزاین شده است، تجربه کافی در یوزر منجمنت کوربانکنگ های بانکی، توانائی کامل نوشتن کیوری در سیستم های مربوطه در محدوده کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies