اعلان بست خالی

Mpoya
پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ - ۱۱:۷
اعلان بست خالی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان بست: صراف

گرید: پنجم (5)

تعداد بست: 5

نوع استخدام: دائمی

تاریخ آغاز: 27 شوال المکرم- 1444

تاریخ ختم: 7 ذوالقعده الحرام- 1444

اولویت به درخواست های داده میشود که از ولایات مربوطه باشد

پکتیا- نمایندگی مرکزی (2 بست)؛ نمایندگی خوست (1 بست)؛ نمایندگی غزنی (2 بست)

لائحه وظایف:

حصول اطمینان از صحت چک نقدی مطابق به طرزالعمل

ثبت مشخصات چک  بخش های مربوطه از قبیل: صادرکننده، گیرنده، شماره حساب بانکی و نوع پول در اداره اندراج  که هنوز به سیستم CBS متصل نشده اند

ثبت مقدار پول و معلومات  مربوط به چک در سیستم بانکی، تطبیق  امضای شخص باصلاحیت چک، تثبیت هویت مشتری و تایید موجود بودن  پول کافی در حساب بانکی

دریافت پول فیزیکی از معاون خزانه دار/ خزانه دار و سیستم و تطبیق پول فیزیکی در سیستم

دریافت پول از مشتریان د افغانستان بانک، شمارش دقیق آن و پرداخت پول بر اساس چک های نقدی

تفکیک و جدا سازی پول های مندرس از پول های غیر مندرس

بسته بندی پول  طبق روال مربوطه با نوشتن نوع، تاریخ، انواعیه، نام و امضا

ارسال پول از طریق سیستم به معاون خزانه دار/ خزانه دار و تحویل پول فیزیکی به آنها

در صورت لزوم جهت تامین نقدینگی ارسال پول فیزیکی طبق طرزالعمل مربوطه

به منظور نظم و دسپلین بهتر، همکاری و کمک به مسولین اداری

ارایه گزارش کاری به مدیر مستقیم  و یا آمر با صلاحیت.

انجام وظایف و مسئولیت هایی که از جانب آمر با صلاحیت مطابق به مقرره ها و طرزالعمل ها سپرده میشود.

مقتضیات بست

فوق بکلوریا و به داشتن درجه تحصیلی لیسانس در بخش تجارت، اقتصاد، مالی و بانکی، مدیریت، محاسبه و اداره عامه ترجیح داده میشود. 

تجربه کاری:

 یک (1) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه.

تضمین های مورد نیاز:

تکمیل دو فرم رسمی ضمانت سر توسط کارمندان.

تضمین به مقدار پنجصد هزار (500000) افغانی نقد یا زمین معادل آن با قباله شرعی.

مهارت ها و توانایی ها

آشنایی با قوانین و مقررات بانکی، آشنایی با برنامه های کامپیوتری و سیستم های بانکی،آشنایی با سیستم CBS و انجام معاملات عملیاتی،  برخورداری از مهارت ها و توانایی های مدیریتی.

بلدیت با زبان انگلیسی.

توانایی نوشتن  مکاتبات اداری.

صفات و ارزش های شخصی

جدیت در کار، صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسوولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies