اعلان کاریابی

Mpoya
شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ - ۱۱:۳۶
اعلان کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

پُست  آفیسر ارشد برنامه های آموزش های خارجی به رقابت آزاد سپرده میشود.

نام پُست:    آفیسر ارشد برنامه های آموزش های خارجی

گرید :        هفتم

نوع استخدام:  دایمی

وظایف و مسئولیت ها :

دایر نمودن برنامه های آموزشی به اساس نیازمندی آموزشی خارجی

درج نمودن تمام معلومات برنامه های آموزشی خارجی در مادیول آموزش و رشد کارکنان سیستم HRMAIS  و نگهداری آن در دوسیه های مربوط

طی مراحل تمام پروسه های برنامه های آموزشی خارجی طبق پلان، ضرورت، کتلوگ و دعوت نامه

ترتیب مکاتیب سفرکارکنان به خارج کشور به آمریت های ذیدخل مانند: دفتر ریاست، خدمات عمومی، مدیریت سوانح و سایر آن

همکاری در تحکیم همآهنگی و جلب همکاری نهاد های آموزشی خارج کشور در قسمت دایر نمودن برنامه های آموزشی، طور خاص در قسمت جلب تخصیص بودجه

ارزیابی برنامه های آموزشی خارجی، همآهنگی، تحلیل و ارائه ارزیابی گزارش برنامه های آموزشی خارجی به مسئولین ذیصلاح

همکاری در صورت ضرورت اخذ امتحان از نامزدان برنامه های آموزشی قبل از دایر شدن آن

اخذ تعهد و تضمین از اشتراک کننده گان برنامه های آموزشی خارجی و حصول اطمینان از تطبیق درست و به موقع آن

همکاری با مدیر مستقیم در ساختن بودجۀ سالانه برنامه های آموزشی خارج کشور

حصول اطمینان از اخذ ویزه، پاسپورت، رفت و برگشت کارمندان به برنامه های آموزشی خارجی منجمله جیب خرچ و سفر خرچ ایشان

حصول اطمینان از دایر شدن برنامه های شریک ساختن اندوخته ها و تسلیمی راپور و مواد درسی برنامه های آموزشی خارج کشور

ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتاسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه مقررات ارجاع گردد

مشخصات شخص:

درجۀ تحصیل: داشتن درجۀ لیسانس در بخش های مدیریت، منابع بشری، بانکداری و مالی، اداره و تجارت و ادارۀ عامه و به داشتن سند تحصیلی ماستر ترجیح داده میشود.

تجربه: حد اقل (2) سال تجربۀ کاری در بخشهای مربوط.

مهارت ها و توانائی ها:

بلدیت به زبان انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی درتحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، متحرک،  با دسپلین، پابند به وظیفه، علاقمند به کارگروپی ، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری .

آگاهی: علاقه مندان میتوانند یک نقل خلص سوانح (CV ) خویش را همراه یک ورق درخواست با ذکر پست فعلی و انتخابی و ایمیل آدرس فعال قبل از تاریخ 1 دلو 1398 به ایمیل آدرس dab.jobs@dab.gov.af بفرستند. ضمنا متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب معلومات به ویب سایت  https://dab.gov.af مراجعه نمایند.

نکات مهم:

- جهت امتحان صرف با کاندیدان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.

- کاندیدان مکلف اند که دیپلوم فراغت یا سند تائیدی از جانب مرجع ذیصلاح (وزارت) را نیزارسال نمایند، در غیر آن شارت لیست نخواهند گردید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies