تهیه و تامین خدمات مایکرویف ای 1

tender_admin
Logo

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location Kabul

تهیه و تامین خدمات مایکرویف E1    ضرورت شهری حانگه ها و نمایندگی های ولایات دافغانستان بانک 

Documents

Bid document
Invitation for Bid

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۶:۴ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک 10 پایه سیف ضرورت آمریت عمومی عملیاتی بانکی دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/99/NCB/G24

نوع بودجه : انکشافی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۶:۵ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک 6 باب دروازه برق ضرورت آمریت خدمات عمومی

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک میز،چوکی و فرش پارکیت ضرورت دافغانستان بانک

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/99/NCB/G22

نوع بودجه : انکشافی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۱۵:۴۸ ابن سنا وات کابل افغانستان
Background image

تهیه و تدارک دو نوع تیل ضرورت آمریت خدمات عمومی

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک دو نوع تیل ضرورت آمریت خدمات عمومی

نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/99/NCB/G43

نوع بودجه : عادی عملیاتی

برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از . . .

Back to tenders