تلاش ها برای تنظیم و انسجام هر چه بیشتر سکتور غیر بانکی همچنان ادامه دارد

Mpoya
Thu, Jul 15 2021 10:24 AM
تلاش ها برای تنظیم و انسجام هر چه بیشتر سکتور غیر بانکی همچنان ادامه دارد

23 سرطان 1400- محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک به سلسله ملاقات های قبلی با اعضای رهبری شورای همبستگی صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی این بار نیز با یکتن از اعضای  رهبری این شورا دیدار نموده و روی میکانیزه سازی فعالیتهای صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی گفتگو نمودند.

در ابتدا اعضای رهبری شورای همسبتگی صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی پیرامون تلاش های د افغانستان بانک برای تنظیم و انسجام امور سکتور غیر بانکی صحبت نموده و از رهبری د افغانستان بانک ابراز امتنان نمودند.

متعاقباً، محترم اجمل احمدی سرپرست د افغانستان بانک صحبت نموده گفت که د افغانستان بانک بمنظور تقویه و معیاری سازی فعالیتهای صرافی و عرضه کننده گان خدمات پولی و بهبود و انکشاف فعالیتهای این سکتور، متعهد بوده و همواره در تلاش است تا زمینه های مناسب و معقولی را برای رشد سکتور غیر بانکی در کشور فراهم نماید.

Latest news

Sat, Oct 16 2021 3:11 PM
Background image

ECO Trade and Development Bank held 91st Meeting of its Board of Directors

ECO Trade and Development Bank held the 91st meeting of its Board of Directors online on October 14, 2021. In addition to the chairman of the bank and members of the Board of Directors,. . .

Wed, Sep 29 2021 9:28 AM
Background image

Third Meeting on TTs

Following the previous meetings chaired by Mr. Abdul Salam Hanafi, the first Deputy Prime Minister of the Islamic Emirate of Afghanistan held at the High Council Hall of Da Afghanistan. . .

Sun, Sep 26 2021 11:58 AM
Background image

Efforts for Improving and Strengthening the Banking Sector of the Country

September 25, 2021 – A meeting aimed at coordinating the improvement and stability of the banking system of the country was held at the Headquarters of Da Afghanistan Bank. The meeting. . .

BACK TO NEWS