اعلان بست خالی

Mpoya
Sun, Jun 26 2022 3:53 PM
اعلان بست خالی

Publish Date

Closing Date

مشخصات بست

عنوان بست:  انجینیر برق (مدیر)              

آمریت: خدمات عمومی         

گرید: هشتم (۸)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

طرح، ترتیب و تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار، سالانه طبق پلان عمومی و همکاری به مدیر مستقیم در تعدیل اسناد اداری و تقنینی مربوط

اتخاذ تدابیر لازم جهت طرح، دیزاین و انجام امور برق مربوط به پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک در پرتو استندرد های قبول شده ملی و بین المللی

ترتیب و برآورد تخمینی تمام مسایل مربوط برق پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک

برآورد سامان آلات و تجهیزات امور برق برای پروژه های ساختمانی و ارایۀ نظریات تخنیکی

اشتراک در جلسات تعیمراتی غرض ارایۀ مشوره های تخنیکی و مسلکی

ترتیب مشخصات تخنیکی برای تجهیزات برق پروژه های ساختمانی د افغانستان بانک

استفاده از نرم افزار های مدرن انجنیری در امور برق غرض بهبود کیفیت کاری بخش مربوط

ایجاد سیستم منظم فایلنگ جهت حفظ و نگهداری اسناد و مکاتیب مربوط

ترتیب مشخصات تخنیکی و فنی امور برق شعبات د افغانستان بانک

برآورد، سنجش و ترتیب نقشه های سیستم برق د افغانستان بانک جهت دست یابی به نتایج متوقعه

نصب و انتقال کیبل های برق در تعمیرات بگونه تخنیکی جهت تأمین مؤثر برق

ترمیم و رفع عوارض ناگوار ناشی از برق در سطح بانک و مربوطات آن

تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی شبکه ها و سیستم های برق رسانی، سب استیشن ها، ترانسفارمر ها

تعین ظرفیت دیزل جنراتور ها جهت بلند بردن موثریت کار

انجام محاسبات و تحلیل های انجنیری روی چندین طرح (انرژی آفتابی، آبی، و باد وغیره) و انتخاب طرح مناسب، اقتصادی و موثر بمنظور افزایش کیفیت کار

کنترول و مراقبت امور برق رسانی پروژه های ساختمانی مربوط د افغانستان بانک

ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقامات ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش های مربوط

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مقامات ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در انجینیری برق       

تجربه: دو (۲) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت کامل با مقرره ها؛ نورمها و ستندردهای انجینری برق، توانایی رهبری، پالیسی سازی، تدوین ستراتیژی، توانایی طرح و تطبیق خط و مشی اداره، درک قابل ملاحظه از اصول و اجراآت موثر، داشتن قوه افهام و تفهیم موثر مدیریت کاری، توانایی تکلم با زبانهای ملی ( دری و پشتو) و انگلیسی، آشنایی درست از استفاده برنامهای کمپیوتر انجینیری برق، ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی، توانایی کار بشکل فردی و گروهی، صداقت و حفظ محرمیت کاری و انعطاف پزیری کاری، تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنګه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.