اعلان بست خالی

Mpoya
Sun, Jun 26 2022 4:43 PM
اعلان بست خالی

Publish Date

Closing Date

مشخصات بست

عنوان بست:  تخنیکر برق      

آمریت:  خدمات عمومی      

گرید: ششم (۶)

تاریخ آغاز: ۲۷ ذوالقعده ۱۴۴۳  (۱۴۰۱/۰۴/۰۵)

تاریخ ختم: ۶  ذوالحجه ۱۴۴۳ (۱۴۰۱/۰۴/۱۴)

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

تطبیق پلان کاری، ماهوار، ربعوار، سالانه طبق پلان عمومی

نصب و انتقال کیبل های برق در تعمیرات بگونه تخنیکی جهت تأمین مؤثر برق

نصب تجهیزات برقی و فعال سازی سیستم های برق و تنظیم جریان برق

نصب شیت های گروپ ساکت و سامان الات برقی،  لین داوانی شبعات

چک نمودن آب للیتر، مبلایل، تیل مورد نیاز و بطری های جنراتور ها از طرف صبح و پاک کاری ماشین های جنراتور بصورت دوامدار

روشن نمودن ماشین های جنراتور از طرف صبح به منظور آماده ساختن آن در مواقع لازم و اکمال تیل مورد ضرورت آن

چک نمودن و تغییردادن چینج آورها از لین برق عمومی به لین برق جنراتور و برعکس آن در داخل فیوز بکس عمومی

ثبت و سنجش آغاز و ختم ساعات فعالیت ماشین های جنتراتور در موقع نبود برق در کتاب ثبت مربوط

ترمیم و رفع عوارض ناگوار ناشی از برق در سطح بانک و مربوطات آن

ترمیم و سایل و تجهیزات برقی مربوط به بانک در موقع ضرورت

صحت و سالم نگهداشتن افزار کار و استفاده سالم در موقع ضرورت از آن

استفاده از لوازم ایمنی تخنیک بیخطر حین اجرای وظیفه

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مقامات ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در انجینیری برق

تجربه: دو (۲) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت کامل با مقرره ها؛ نورمها و ستندرد های برق، آشنائی با سیستم های برق، درک قابل ملاحظه از اصول و اجراآت موثر، داشتن قوه افهام و تفهیم موثر مدیریت کاری، توانایی تکلم به زبانهای ملی (دری و پشتو) و انگلیسی، آشنایی درست استفاده از برنامهای کمپیوتر انجینیری برق، ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی، توانایی کار بشکل فردی و گروهی، صداقت و حفظ محرمیت کاری و انعطاف پزیری کاری، تعیین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنګه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.