اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۴
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول آرشیف

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22جوزا 1400   

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400          

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

حفظ و نگهداری اسناد آرشیف جهت جلوگیری از ضایع و تلف شدن آن

حصول اطمینان از ثبت اسناد رسمی که از سایر شعبات مواصلت یا به سایر شعبات ارسال میگردد

تکثیر به موقع اسناد واصله به شعبات ذیربط جهت اجراآت بعدی

فهرست اسناد واصله از شعبات مربوطه به ارشیف جهت حفظ و نگهداری

ترتیب و تنظیم سیستم فایلنگ برای حفظ و نگهداری اسناد در آرشیف جهت به دسترس قرار دادن سریع دوسیه ها

گزارش دهی از فعالیت خویش به طور ماهانه و ربعوار

مراعات کردن نظم، دسپلین و سلسله مراتب اداری

حفظ محرمیت اسناد، معلومات و جلوگیری از ملاقات های شخصی با مراجعین و مقروضین

اجتناب و جلوگیری از تمام انواع فساد اداری مندرج قانون و انجام وظیفه مطابق به صلاحیت های سپرده شده

انجام سایر وظایف که توسط معاون اداره و یا مدیر تصفیه سپرده میشود

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه یا محاسبه.          

تجربه: 2 سال تجربۀ کاری مرتبط

مهارت ها:

بلدیت به زبان انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارش های کاری و ترتیب پلان کاری

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.