اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۸
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: مسئول فروشات

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز: 22 جوزا 1400  

تاریخ ختم: 12 سرطان 1400          

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

فروش دارایی های منقول و غیر منقول کابلبانک مطابق به قوانین نافذه کشور

تهیه و ترتیب گزارش از دارایی های به فروش رسیده داخلی کابلبانک؛ ترتیب و ارائه گزارش از تمام دارایی تثبیت شده داخل کشور؛ ترتیب گزارش های عملیاتی برای طرح ریزی فروش دارایی های قابل فروش

فروش دارایی های غیر منقول مقروضین بعد از اخذ تجویز و تخلیه جایداد؛ گزارش دهی به مقام جهت فروش دارایی هایی که فروش آن لازم باشد؛ ترتیب اعلانات فروش دارایی های کابلبانک غرض نشر آن در رسانه ها

تدویر و تنظیم جلسه کمیته قیمت گذاری و اشتراک در جلسه کمیته قیمت گذاری جایداد

تدویر و تنظیم جلسه کمیته فروش و اشتراک در جلسات با هیئت فروش جهت رایزنی نحوه فروش دارایی های کابلبانک

ترتیب شرط نامه دارایی های قابل فروش قبل از جلسه داوطبی و مزایده؛ تدویر جلسات مزایده برای فروش دارایی ها

تعقیب پروسه فروش دارایی های قابل فروش از طریق ادارات دولتی؛ رعایت تمام اسناد تقنینی، هدایات، تصاویب مقامات

در صورت انتقال جایداد به دولت تعقیب پروسه الی اقرار در سند رسمی به نمایندگی از اداره تصفیه

نظارت و مراقبت از جایداد/اموال الی فروش یا انتقال آن به دولت طبق حکم 1208

گزارش دهی از فعالیت خویش بطور ماهانه و ربعوار؛ مراعات کردن نظم، دسپلین و سلسله مراتب اداری

حفظ محرمیت اسناد، معلومات و جلوگیری از ملاقات های شخصی با مراجعین و مقروضین

اجتناب و جلوگیری از تمام انواع فساد اداری مندرج قانون و انجام وظیفه مطابق به صلاحیت های سپرده شده

انجام سایر وظایف که توسط معاون اداره و یا مدیر تصفیه سپرده میشود

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در اقتصاد، مدیریت، منابع بشری، بانکداری و مالی، اداره تجارت، ادارۀ عامه یا محاسبه (به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود).      

تجربه: 3 سال تجربۀ کاری مرتبط

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارش های کاری و ترتیب پلان کاری

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.