اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۷:۱۹
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: مشاور حقوقی    

اداره: مدیریت تصفیه کابل بانک

تاریخ آغاز:22 جوزا 1400  

تاریخ ختم:12سرطان 1400  

نوع استخدام: قراردادی

لایحه وظایف:

تعقیب بدهی، و  معاملات (Transactions) خارجی و جایداد های خارج از افغانستان و ارائه نتایج آن

مستند سازی بدهی جمع آوری شده و معاملات جایداد های خارجی؛ مستند سازی قضایای اداره تصفیه کابلبانک

همکاری و ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت با قانون بانکداری و قوانین نافذه کشور به اداره تصفیه و سایر بخش های اداره تصفیه کابلبانک

ارائه مشوره در مورد ترتیب دوسیه ها و عقد قراردادها و تفاهم نامه ها با مقروضین کابلبانک

ارائه مشوره در مورد تطبیق و تنفیذ قانون بانکداری، قوانین نافذه، احکام محاکم ثلاثه بحران مالی کابلبانک، فرامین ریاست جمهوری، تصاویب کمیسیون حل منازعات مالی و اسناد های تقنینی کشور بالای مقروضین کابل بانک

اشتراک بر حسب ضرورت در جلسات محاکم ثلاثه بحران مالی کابلبانک، کمیسیون پیگیری قضایای کابلبانک، اداره لوی څاروالی و سایر ادارت دولتی به حیث نماینده اداره تصفیه کابلبانک

اشتراک در جلسات مزایده و داوطلبی فروش جایداد های کابلبانک اسبق و جایداد مقروضین

مسولیت پذیری در وظایف محوله؛ گزارش دهی از فعالیت خویش بطور ماهانه و ربعوار

تطبیق تمام اسناد تقنینی، تصاویب، احکام و هدایات؛ مراعات کردن نظم، دسپلین و سلسله مراتب اداری

حفظ محرمیت اسناد، معلومات و جلوگیری از ملاقات های شخصی با مراجعین و مقروضین

اجتناب و جلوگیری از تمام انواع فساد اداری مندرج قانون و انجام  وظیفه مطابق به صلاحیت های سپرده شده

انجام سایر وظایف که توسط معاون اداره و یا مدیر تصفیه سپرده میشود

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش حقوق (به داشتن درجه تحصیلی ماستر و دکتورا در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود).      

تجربه: 4 سال تجربۀ کاری مرتبط

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، فصاحت و بلاغت در گفتار، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارش های کاری و ترتیب پلان کاری.

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.