اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۱۵:۱۹
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: همکار ارشد روابط زونها

آمریت : عمومی همآهنگ کننده زون ها

تاریخ آغاز:20 سرطان 1400

تاریخ ختم: 10 اسد 1400

نوع استخدام: دایمی

لایحه وظایف:

رسیدگی به مسایل مرتبط به خدمات مشتریان در زونها ونمایندگی های تحت اثرآن

همکاری در راستای اهداف انکشافی خدمات بانکی نمایندگیها

اخذگزارش عواید طور یومیه از زونها و نمایندگی های تحت اثرآن و ارائه گزارش آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

تعقیب امور تدارکاتی، لوژستیکی، آیتی، قرطاسیه جات، روغنیات، تعمیراتی زونها و نمایندگی های تحت اثر آن با آمریت های ذیربط در مرکز

ایجاد همکاری و هماهنگی در قسمت حل مشکلات عملیاتی بین آمریتهای زونها و نمایندگی های تحت آن

بازدید از آمریت زونها و نمایندگی های تحت اثرحین ضرورت و ارائه گزارش آن به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

اسکن نمودن اسناد و مکاتیب مربوط، حفظ وثبت آن در سیستم الکترونیکی به طوردقیق

ایجاد سیستم فایلنگ در کمپیوتر غرض بوجود آوردن سهولت های کاری

تحریر مکاتیب، پیشنهادات، استعلامها وسایر مراسلات اداری وطی مراحل آن دروقت معین

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها وکارتن ها طور دقیق و منظم به شکل هارد وسافت کاپی

ارائه گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت هایکه بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق در چوکات لوایح، مقررات و قانون ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: فوق بکلوریا و بداشتن سند لیسانس در بخشهای اقتصاد، مدیریت، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، اداره عامه و محاسبه ترجیح داده میشود.

تجربه: یک (1) سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها: بلدیت به زبان انگلیسی؛ آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی؛ آشنائی به قانون و مقررات بانکی؛ بلدیت به امور عملیاتی بانکی؛  فصاحت و بلاغت در گفتار؛ توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارشات کاری و ترتیب پلان کاری و فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

نکات ضروری: - علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

-  مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

-  متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند

-  چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.