اعلان بست خالی

Mpoya
یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۴ - ۹:۵۲
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر ارشد تحقیقات اقتصادی

آمریت:  آمریت عمومی سیاست پولی

گرید: نهم (۹)

تاریخ آغاز: ۲۳ شوال المکرم ۱۴۴۴      

تاریخ ختم: ۹ ذوالقعدة الحرام ۱۴۴۴     

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

مدیریت، رهبری، نظارت، کنترول و ارزیابی اجراآت کارکنان مربوط، ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت آنان

همکاری با مدیر مستقیم در طرح، تسوید، تعدیل و طی مراحل اسناد تقنینی و اداری مانند مقررات، لوایح، پلان ها و استراتیژی ها، پالیسی ها، طرزالعمل های کاری و فورمه های آمریت عمومی سیاست پولی

تأمین ارتباط و همآهنگی با بخش های ذیربط جهت تسهیل روند کاری در خصوص انجام کارهای مربوط

تهیۀ گزارش های تحلیلی پیرامون عملکرد اقتصاد کشور

مطالعۀ موارد و مسایل اقتصادی و ارائۀ نظریات و سفارشات جهت بهبود سیاست پولی

همکاری در تهیه و ترتیب راپور های سیاست پولی و نوشتن مقالات اقتصادی حسب لزوم دید

همکاری در مرور و ویرایش بولتن احصائیوی و اقتصادی حسب لزوم دید

تدوین استراتیژی ها جهت انکشاف صحت، مقید بوقت و پوشش احصائیوی ارقام در ساحه مسئولیت مربوط

اشتراک در سیمنار ها، کنفرانس ها، و پروگرام های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت کاری

تهیه و ترتیب پرزنتیشن های مربوط که منجانب آمرین تقاضا گردد

جمع آوری و توحید راپور های ماهوار، ربعوار، سالانه و ارسال آن به مدیر مستقیم

تحریر و تعقیب مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری و طی مراحل آن به وقت معین با در نظر داشت مراجعه و اقدام دقیق

تنظیم و حفظ مکاتیب، پیشنهادات، استعلام ها و سایر مراسلات اداری در دوسیه ها و کارتن ها بطور دقیق و منظم به شکل هارد و سافت کاپی

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:  لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، حقوق، اداره و پالیسی عامه  و به داشتن سند ماستری در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود.      

تجربه: چهار (4) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها:  بلدیت به زبان های رسمی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها، فصاحت و بلاغت در گفتار و حفظ محرمیت و ظیفوی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، قوانین و مقررات بانکی و مالی، توانایی تحلیل مسایل مرتبط به اقتصاد کشور بخصوص سیاست های کُلی بانک، داشتن معلومات در امور عملیاتی

صفات و ارزش های شخصی: صادق، دارای برخورد نیک، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسولیت پذیر، تصمیمگیر و مسلکی در بخش کاری

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.