آمر عمومی بانکداری اسلامی، معرفی گردید

Anonymous (not verified)
Thu, Jul 11 2019 9:04 AM
آمر عمومی بانکداری اسلامی، معرفی گردید

کابل، 18 سرطان 1398 - محترم داکتر محمد یوسف سلیم بحیث آمر عمومی بانکداری اسلامی د افغانستان بانک معرفی گردید.

در جلسۀ که به  همین منظور  دایر گردیده بود، محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک، محترم داکتر سلیم را بحیث آمر عمومی آمریت بانکداری اسلامی به کارمندان آن آمریت، معرفی نمود.

محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک گفت که محترم داکتر محمد یوسف سلیم آمر بانکداری اسلامی از تجارب خوب کاری برخودار بوده که امید است  از داشته های مسلکی و علمی ایشان در جهت بهبود هر چه بیشتر نظام بانکی به ویژه رشد بانکداری اسلامی استفاده اعظمی صورت گیرد.

سپس، داکتر محمد یوسف سلیم  ضمن تشکری از اعتماد هیئت رهبری د افغانستان بانک، در زمینه اهمیت بانکداری اسلامی صحبت نموده افزود که وی با تعداد از بانکهای اسلامی جهان و ادارات مالی روابط خوب داشته و بر اساس همین روابط در قسمت رشد بانکداری اسلامی کار خواهد کرد.

آمر بانکداری اسلامی در ادامه سخنان خود گفت که سیستم بانکداری اسلامی به احیا و بازسازی نیاز دارد و لازم است در این راستا ذهنیت سازی صورت گیرد تا مردم با اطمینان خاطر بتوانند پول های خویش را در بانکها سپرده گذاری کنند.

قابل ذکر است که محترم محمد یوسف سلیم تحصیلات خود را به سویه دکتورا در کشور مالیزیا به اتمام رسانیده و در پوهنتون های مختلف این کشور در بخش بانکداری اسلامی و قوانین تجارت به حیث استاد ایفای وظیفه نموده است. نامبرده  در بخش بانکداری اسلامی کتاب ها و مقالات زیادی نوشته که در حال حاضر در پوهنتون های بین المللی تدریس میگردد.

باید یاد آور شد که در برنامه معرفی آمر بانکداری اسلامی آمرین و معاونین آمریت های مختلف د افغانستان بانک نیز اشتراک نموده بودند.

آمریت بانکداری اسلامی در این اواخر در چوکات د افغانستان بانک ایجاد شده که در راستای ترویج بانکداری اسلامی در کشور کار می نماید.

Latest news

Thu, Aug 22 2019 9:37 AM
Background image

Signing of financial information exchange agreement with Bank of Negara

In accordance with article 31 of Anti-money Laundering and Proceeds of Crime Law of Afghanistan, DAB has signed the memorandum of understanding (MoU) with financial intelligence unit of. . .

Mon, Aug 05 2019 10:38 AM
Background image

Meeting was Held on Development of Financial Access

The acting Governor and the First Deputy Governor of Da Afghanistan Bank Mr. Wahedullah Nosher spoke about financial inclusion in a meeting held in the United Nation’s agency office in. . .

Mon, Jul 22 2019 10:15 AM
Background image

Afghan Delegation Met IMF Representative

The latest alternate meeting between DAB, finance ministry and IMF representative was held on July 10-15 in Georgia. The meeting was conducted to assess DAB and finance ministry’s. . .

BACK TO NEWS