د افغانستان بانک متعهد به پیشرفت اصلاحات بر اساس اصول جهانی است

Mpoya
Wed, Aug 03 2022 3:24 PM
د افغانستان بانک متعهد به اصلاحات پیشرفت بر اساس اصول جهانی است

د افغانستان بانک به منظور پیشرفت و شفافیت امور، سیستم حاضری الکترونیکی را در شماری از نمایندگی های ولایتی فعال نموده و نصب این سیستم همچنان به تمامی نمایندگی های مربوطه ادامه می یابد.

حاضری الکترونیکی از زون مرکز توسط مدیریت معلومات کارمندان منابع بشری فعلاً آغاز شده است که در ولایت های کاپیسا، پروان، پنجشیر و لوگر نصب گردیده و قرار است تا دو هفته آینده در زون مرکز تکمیل گردد. در مرحله دوم دیوایس های الکترونیکی نیز در نمایندگی های زون نصب خواهند شد.

باید یادآور شد که نصب سیستم حاضری الکترونیکی می تواند به همکاران آمریت عمومی مالی و محاسبه  کمک کند تا گزارش حاضری کارمندان را به موقع دریافت کنند و تاخیری در اجرای حقوق کارکنان ایجاد نشود.

همچنین با فعال ساختن این سیستم کارمندان به موقع به خدمت مردم رسیده و به موقع کار خود را ترک می کنند. با این کار از دیر آمدن به سر کار و خروج پیش از وقت معینه کارمندان جلوگیری میکند و زمینه ارائه بهترین خدمات به موقع برای  شهروندان را فراهم می کنند.

Latest news

Tue, Sep 27 2022 2:56 PM
Background image

Fourth Session of the OIC’s Central Banks Forum was Held in Istanbul

September 26, 2022—Fourth session of the Central Banks Forum of the Organization of Islamic Cooperation, which consists of 57 member countries, was held on 25-26 September, 2022 in. . .

Thu, Sep 22 2022 12:17 PM
Background image

DAB Held a Talk on Raising Awareness and Sharing Information for Strengthening Relations with Government Entities especially Educational Institutions

September 21, 2022— Da Afghanistan Bank hosted a meeting with the Deputy Ministers of Education, Hajj and Religious Affairs and the Higher Education ministries for raising awareness. . .

Wed, Sep 07 2022 5:08 PM
Background image

Sixth Meeting of the High Coordination Commission was held

September 07, 2022 – A meeting was held on AML/CFT regime’s implementation chaired by the acting Governor of Da Afghanistan Bank, Mr. Abdul Qahir (Haji Idrees) who is also the Head of. . .

BACK TO NEWS