حقیقي سکتور

دا سکتور مسؤولیت لري چې د لوی اقتصاد د شاخصونو شمېرې راټولې او تحلیل کړي. دا سکتور د احصائیې د مرکزي ادارې (CSO) په نږدې همکارۍ سره کار کوي او لومړني معلومات لکه داخلي ناخالصه تولیدات(GDP)، د مصرفي توکو د بیو شاخص (CPI) او نور شاخصونه د افغانستان د احصائیې او معلوماتو له ملي ادارې(NSIA) څخه راټولوي. د معلوماتو له راټولیدو وروسته، ټول مهم معلومات بیا کتل کیږي څو د هغه له روغتیا او کره والي څخه ډاډ ترلاسه شي. د بیا کتنې او لازمه محاسبو وروسته، دا معلومات شننونکو او څېړونکو ته ورکول کیږي څو څېړنیز راپورونه خپاره کړي. دا ډول څېړنیز راپورونه په میاشتني، درې میاشتني او کلني ډول خپریږي او د افغانستان بانک د اقتصادي خپرونو له لارې د ټولو داخلي او بهرنيو ویوونکو په واک کې ورکول کیږي.  

په محتاطانه او اغیزناکه توګه د پولي سیاست تر لاس لاندې نیولو، هر اړخیزې طرحې او اجراء کولو په موخه د لوی اقتصاد د شاخصونو یوې برخې لپاره د لنډ مهاله، او اوږد مهاله پلانونو جوړول ډېر مهمه دي. له همدې امله، د دې سکتور له مهمو دندو څخه یو هم د لوی اقتصاد د متحولینو وړاند وینه او اټکلونه ګڼل کیږي.