دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک سه پایه ماشین اتومات صرافی

tender_admin
لوگو

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

Location پشتونستان وات کابل افغانستان د افغانستان بانک

دعوت به داطلبی برای تهیه و تدارک سه پایه ماشین اتومات صرافی ضرورت سی بی اس آمریت عمومی مالی و محاسبه و اداره سیستم تادیات افغانستان

 نمبر ارتباطی پروژه  : DAB/1400/NCB/G08

نوع بودجه : عملیات

 برای معلومات بیشتر لطف نموده فایل PDF را از لینک ذیل دانلود نماید.

Documents

شرطنامه معیاری
دعوت به داوطلبی