اعلان بست خالی

Mpoya
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۲ - ۱۴:۴۳
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست: مدیر بازاریابی     

آمریت: سیستم تادیات افغانستان             

گرید: هشتم

تاریخ آغاز: 12 اسد 1400    

تاریخ ختم: 1 سنبله1400                      

نوع استخدام: دائمی

لایحه وظایف:

ایجاد و پیاده سازی استراتژی های تجاری قابل درک برای دستیابی به اهداف سیستم تادیات و کارت ملی " اف پی"

رهبری و مدیریت استراتژیک دیجیتل سازی مارکیت دولتی، خصوصی، رشد محصولات و خدمات کارت ملی " اف پی" به شمول دیبت، کریدت و کارت پیش پرداخت

ایجاد پلان های تبلیغاتی کوتاه و بلند مدت با هدف دستیابی موفقانه به اهداف آمریت و اداره

ایجاد پلان های مدیریتی، اداری و مالی کوتاه و بلند مدت جهت دستیابی موفقانه به اهداف آمریت و اداره

رهبری پلان گذاری و پیاده سازی استراتژی های تجاری جدید

ایجاد، بررسی و به روز رسانی پالیسی ها و پروسیجر های مرتبط تجاری

القاء و اطلاع ذینفعان در رابطه با استراتژی های مارکیتنگ و فرصت های موجود برای رشد و نوآوری

جمع آوری نظریات و بازخوردهای ذینفعان ( بانکها، شرکت های پول الکترونیک، موسسات قرضه های کوچکی، موسسات تادیاتی، بانک مرکزی و ارگان های دولتی) و تحلیل رقبا جهت ایجاد استراتژی های افزایش درآمد سیستم تادیات افغانستان

پلان گذاری، رهبری و همآهنگی برای پیاده سازی استراتژی ها و پالیسی ها

مدیریت و همآهنگی تمامی فعالیت های مارکیتنگ و تبلیغاتی

اجرای تحقیقات مارکیت برای شناسایی نیازمندی های مارکیت برای محصولات فعلی و آینده

ایجادو پیاده سازی پلان های مارکیتنگ برای محصولات فعلی و جدید

نظارت، بررسی و ارایۀ گزارش در رابطه با تمامی فعالیت های مارکیتنگ و نتایج حاصله به آمر عمومی

تعیین و مدیریت بودجه مارکیتنگ

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد.             

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل: لیسانس در بخش های اقتصاد، بانکداری و مالی، اداره و تجارت، ادارۀ عامه و یا محاسبه و به داشتن درجه تحصیلی ماستر در  بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه: (3) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها:.

بلدیت به زبان های ملی و انگلیسی

آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

داشتن مهارت های مدیریتی و رهبری

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری

فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری

فصاحت و بلاغت در گفتار

توانائی ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

حفظ محرمیت و ظیفوی

آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی

نکات ضروری:

- علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

- مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

- متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند. 

- چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.