اعلان بست خالی

Mpoya
شنبه ۱۴۰۱/۹/۵ - ۹:۲۴
اعلان بست خالی

د خپریدو نېټه

د پای نیټه

مشخصات بست

عنوان بست:Zonal Network Administrator Senior Officer 

آمریت: تکنالوژی معلوماتی   

گرید:  هفتم (۷)

تاریخ آغاز: ۲۹ ربیع الثاني ۱۴۴۴

تاریخ ختم: ۷ جمادي الأول ۱۴۴۴       

نوع استخدام: دائمی

لائحه وظایف:

برقرار نگهداشتن ارتباطات شبکوی و فراهم ساختن خدمات عالی انترنت و شبکه، نصب، انستال و تطبیق پالسی های تکنالوژی معلوماتی برای تمام سیستم های شهری څانګه های مربوط

حل مشکلات روزمرۀ شبکه و سیستم نمایندگی ها و شهری څانگه های مربوط زون ها در اسرع وقت

نظارت از شبکه و سیستم، انترنت، انتی وایروس و آپلیکیشن های مختلف مورد استفاده نمایندګی ها شهری حانگه های مربوط زون های هفتگانه جهت فعالیت هر چه بهتر آن

ترتیب، تنظیم و بازدید از کار های تخنیکی و مسلکی سیستم مدیریت شبکه و همآهنگی با کمپنی های خدماتی شبکه و انترنت

تنظیم و نگهداری از شبکه و سیستم، انستال همه سافت ویر ها، آپدیت نگاه داشتن آن و رسیدگی به مشکلات کارمندان در بخش سافت ویر ها و انترنت

فراهم ساختن خدمات بهتر انترنتی، شبکه وسیستم، همآهنگی بهتر نمایندګی ها و شهری څانګه های مربوط زون های هفتګانه و همکاری با مدیر زیربناء شبکه در صورت ضرورت

نظارت از شبکه و سیستم و سافت ویر های مربوط، برای تعیین اینکه آیا تنظیماتی که ساخته شده نیاز به تغییرات دارد در آینده یا خیر

ترتیب گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های مدیریت مربوط

ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح

انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد

مقتضیات بست

درجه و رشته تحصیل:    لیسانس در بخش کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی   

تجربه: دو (2) سال تجربۀ کاری مرتبط به وظیفه

مهارت ها و توانائی ها: بلدیت به لسان های ملی و انگلیسی، داشتن مهارت های مدیریتی، فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی، توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادات و گزارشات کاری، آشنائی با برنامه های کمپیوتری، آشنایی با سیستم های بانکی، فهم و درک مسئولیت کاری و تشخیص مشکلات در ساحۀ کاری، حفظ محرمیت و ظیفوی، آگاهی از وظایف و اهداف بانک مرکزی، آشنائی با برنامه های کمپیوتری آشنائی و سایر اجزای تکنالوژیکی CCNA,N+,MCSE, A+

صفات و ارزش های شخصی:  صادق، دارای برخورد نیک، حامی احترام متقابل، مبتکر، با دسپلین، پابند به وظیفه و وقت، علاقمند به کار گروپی، همکار، مسئولیت پذیر، تصمیمگیر، مسلکی در بخش کاری و ایجاد کننده همآهنګی بهتر.

نکات:

- علاقه مندان میتوانند خلص سوانح (CV) خویش را همراه ورق درخواستی با ذکر موقف انتخابی، کاپی رنگه تذکره، دیپلوم یا ترانسکریپت، به شکل فایل (pdf) تهیه نموده به ایمیل dab.jobs@dab.gov.af ارسال نمایند.

- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.

- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.