استقلالیت د افغانستان بانک، نیازمند شفافیت و حسابدهی از عملکرد و فعالیت هایش است

Mpoya
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۵:۳۶
3

کابل، ۲۱ حوت ۱۳۹۸ هیئت رهبری د افغانستان بانک در برنامه پاسخدهی دولت به ملت در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت اشتراک نموده، و گزارش دست آورد های این بانک را طی سال مالی 1398 با رسانه ها و مردم افغانستان شریک ساخت.

واحدالله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک در آغاز پیرامون هدف عمده د افغانستان بانک که تأمین حفظ ثبات قیمت های داخلی است صحبت نموده، گفت که سال مالی ۱۳۹۸ سال با دستاورد برای د افغانستان بانک بوده است.

محترم نوشیر افزود که طی سال گذشته د افغانستان بانک توانست با برآورده ساختن اهداف مقداری برنامه مشترک اقتصادی صندوق بین المللی پول، برنامه تمدید تسهیل کریدیت را موفقانه به پایان رساند که با تکمیل این برنامه به اعتبار افغانستان افزوده شده و مورد توجه کمک رسان در زمینه میباشد. او همچنان گفت که نرخ تورم در سال مالی 1398 در حالت 2.27 فیصد حفظ گردیده که نشان دهنده تطبیق سیاست های معقول پولی میباشد.

سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک علاوه نمود که در این سال ذخایر ارزی کشور به طور بی پیشینه افزایش پیدا کرده و در حال حاضر ذخایر ارزی به ۸.۶ میلیارد دالر امریکاییمیرسد که نسبت به سال گذشته افزایش 166.7 میلیون دالری را نشان میدهد.

متعاقباً محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک ضمن صحبت روی پروسه حریق پول های مندرس، از اهمیت ترویج پول افغانی و برنامه های بعدی د افغانستان بانک یادآوری نموده، گفت که د افغانستان بانک در سال مالی 1398 طرحی را ترتیب نمود که بر اساس آن در همکاری با سایر ادارات ذیربط تلاشهای پیگیر در جهت ترویج پول افغانی صورت گرفت.

در اخیر برنامه به سوالات رسانه های جمعی کشور از جانب هیئت رهبری د افغانستان بانک پاسخ ارائه گردید.

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۱۰:۱۴
Background image

د افغانستان بانک 30 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 11جوزا 1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 30 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دو شنبه مورخ 1399/3/12 بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این داوطلبی. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۱ - ۸:۳۶
Background image

ذخایر نا خالص ارزی د افغانستان بانک به ۹ میلیارد دالر افزایش یافت.

کابل،۱۰ جوزا ۱۳۹۹ - ذخایر ارزی ناخالص د افغانستان بانک برای اولین بار از مرز 9 میلیارد دالر عبور کرده است. دستیابی به افزایش ذخایر ارز به بالای سقف 9 میلیارد دالر ، نشاندهنده تلاش های. . .

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۲:۳۴
Background image

تدویر جلسه کمیتۀ اضطرار د افغانستان بانک جهت تعیین رژیم کاری کارمندان بانک

کابل، 10 جوزاء 1399- کمیته حالات اضطرار د افغانستان بانک که تحت ریاست محترم محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک به پیش برده میشود، تدویر جلسه نمود.

طی این جلسه روی تعیین اوقات. . .

بازگشت به خبر