تدویر برنامۀ آموزشی و آگاهی دهی برای صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی

Mpoya
پنجشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۱ - ۱۲:۳۸
تدویر برنامۀ آموزشی و آگاهی دهی برای صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی

هیئت رهبری د افغانستان بانک به سلسلۀ فراهم آوری تسهیلات و میکانیزه سازی فعالیت صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی، این بار برنامه آموزشی و آگاهی دهی را بمنظور ارتقای سطح آگاهی صرافان و عرضه کنند گان خدمات پولی از قوانین و مقررات مربوط و نیز مزایای شرکتی سازی صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی، نحوه فعالیت‌های آن به یک تعداد از صرافان و عرضه کنند گان خدمات پولی شهر کابل راه اندازی نمود.

طی این برنامه، پیرامون شرکتی سازی صرافی ها و عرضه کنندگان خدمات پولی، مزایای جواز شرکتی، روند تبدیلی جواز انفرادی به شرکتی و سهولتهای مد نظر گرفته شده در پروسه به اشتراک کننده گان معلومات مفصل ارائه گردید.

در قسمت دیگر این برنامۀ آموزشی، روی قوانین، مقرره ها و تعهدات افغانستان به شرکای بین المللی در این زمینه، صحبت شده و برای اشتراک کنندگان برنامه توضیحات لازم داده شد.

قابل یادهانیست که د افغانستان بانک متعهد به برگزاری چنین برنامه های آموزشی و آگاهی دهی برای صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی می باشد.

آخرین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ - ۱۵:۱۲
Background image

بسته ۳۲ میلیونی دیگر از کمک های بشردوستانه وارد افغانستان شد

۵ دلو ۱۴۰۰ به سلسله کمک های بشردوستانه امروز بسته ۳۲ میلیون دالري دیگر بگونه نقد به افغانستان رسید.

د افغانستان بانک از کمک های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال می کند و خواستار. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ - ۱۱:۱۸
Background image

رهبری د افغانستان بانک به اصل شایسته سالاری و حفظ ظرفیت های مسلکی متعهد است

با توجه به اصلاحات آخیر یک تعداد کارمندان نمایندگی های زون های ساحوی به حالت انتظار با معاش قرار گرفتند. د افغانستان بانک با درنظرداشت اصول اداری و تعهدی که نسبت به حفظ ظرفیت های مسلکی. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳ - ۱۶:۳۸
Background image

به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی امروز به کابل رسید

۳  دلو ۱۴۰۰- به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی الیوم به کابل رسید.

د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی کشورکه بر سیستم بانکی نظارت دارد، این کمک بشر دوستانه را که پول. . .

بازگشت به خبر