تدویر جلسه با مسئولین اتحادیه صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی

Mpoya
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲ - ۹:۱
تدویر جلسه با مسئولین اتحادیه صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی

کابل، 1 دلو 1399- جلسه ای تحت ریاست محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک با مسئولین اتحادیه صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی کشور راه اندازی گردید.

هدف از تدویر این جلسه رسیده گی به مشکلات، پیشنهاد ها و راه حل های مناسب در پرتو قوانین و مقرره های مرتبط در زمینه تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی از حالت انفرادی به شرکتی بود.

محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک حین سخنرانی افتتاحیه این مجلس گفت که د افغانستان بانک بمنظور تقویه و معیاری سازی فعالیتهای صرافی و عرضه کننده گان خدمات پولی، بهبود و انکشاف فعالیتهای این سکتور، تغییر ساختار حقوقی آنها را از حالت انفرادی به شرکتی روی دست گرفته است که طبعاً یک سلسله تسهیلات را نیز به آنها در نظر دارد.

محترم احمدی با تصریح مزایای جواز شرکتی افزود که شرکت های صرافی و عرضه کننده خدمات پولی مزایای زیادی دارد که میتوان از چند مورد آن مثل "جواز شرکتی بدون تاریخ سر رسید صادر میگردد، از طی مراحل جواز شرکتی فیس اخذ نمیگردد، برای جواز شرکتی ضرورت به تضمین سر و تضمین نقدی نمی باشد و دارنده جواز شرکتی می تواند در سراسر کشور نمایندگی افتتاح کند"، نام برد.

متعاقباً، مسئولین اتحادیه های صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی در این مجلس مشکلات و پیشنهاد های خود را به هیئت رهبری د افغانستان بانک شریک ساخته و خواهان راه حل های مناسب در این زمینه شدند.

در پایان محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک به آمریت مربوط هدایت داد تا به مشکلات و پیشنهاد های سازنده ای صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی در پرتو قوانین و مقررات موجود رسیده گی نماید.

د افغانستان بانک بدینوسیله اطمینان میدهد که برای زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب و معیاری برای بانک ها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی تلاش های بی دریغ را در چوکات قوانین مرتبط به سکتور مالی و بانکی کشور انجام خواهد داد.

آخرین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۷ - ۱۰:۴۳
Background image

د افغانستان بانک 25 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 7 حوت 1399_ د افغانستان بانک الی مبلغ 25 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز شنبه مؤرخ 091399/12/ ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۹:۲۰
Background image

تا شش ماه دیگر قادر خواهید بود تا پرداخت های تانرا در سراسر کشور از طریق موبایل انجام دهید

 4حوت 1399- د افغانستان بانک اخیراً به دستاورد های قابل ملاحظه ای در امر الکترونیک سازی تادیات و اتصال سیستم های عواید و گمرکات وزارت محترم مالیه به سیستم بین البانکی نایل شده است که طی. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲ - ۱۵:۳۹
Background image

اعلامیه مطبوعاتی

۲ حوت ۱۳۹۹

د افغانستان بانک تغییر ساختار حقوقی صرافی ها و عرضه کننده گان خدمات پولی انفرادی به شرکتی را در پرتو دو اصل مهم هریک: تطبیق  قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تمویل تروریزم. . .

بازگشت به خبر