تدویر جلسه بمنظور فراهم آوری تسهیلات بیشتر قرضه دهی برای تشبثات کوچک و متوسط

Mpoya
شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۸:۳۲
تدویر جلسه بمنظور فراهم آوری تسهیلات بیشتر قرضه دهی برای تشبثات کوچک و متوسط

۹ اسد ۱۴۰۰ - محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل دافغانستان بانک با مسئولین اتحادیه بانکها تدویر جلسه نمود.طی این جلسه پیرامون ارائه تسهیلات بیشتر در بخش قرضه ها برای تشبثات کوچک و متوسط و یک سلسله مسایل دیگر بانکی بحث گردیده و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک از مسئولین اتحادیه بانکها خواست تا در پرتو قوانین و مقررات تسهیلات لازم را در عرضه خدمات بانکی، قرضه دهی و سایر موارد بانکی فراهم سازد.

به تعقیب این جلسه، جلسه‌ای دیگر با مسئولین فدراسیون اتاقها، اتاق زراعت، اتاق دوکاندارن و پیشه‌وران و اتاق صنایع صورت گرفت. در جلسه مذکور محترم اجمل احمدی سرپرست ریاست کُل د افغانستان بانک در زمینه تسهیل روند قرضه دهی از سوی بانکهای تجارتی، دیجیتل سازی تادیات بمنظور پرداخت مالیات در کوتاه ترین زمان بشکل مصئون و مطمئن و نیز نقش آن در رسمی سازی اقتصاد کشور و جلوگیری از فساد صحبت نموده، گفت که ایجاد این سهولت ها زمینه را برای انکشاف و توسعه هر چه بیشتر تشبثات کوچک و متوسط فراهم میکند.

باید گفت که در این جلسه مسئولین اتحادیه بانکها از عرضه خدمات عالی در این زمینه اطمینان داده و نمایندگان فدراسیون اتاقها، اتاق زراعت، اتاق دوکانداران و پیشه‌وران، و اتاق صنایع افغانستان  از کارکرد ها و زحمات محترم اجمل احمدی در بخش های اقتصادی بخصوص توسعه و انکشاف سکتور بانکی ابراز قدردانی نمودند.

آخرین اخبار

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۵ - ۱۵:۱۲
Background image

بسته ۳۲ میلیونی دیگر از کمک های بشردوستانه وارد افغانستان شد

۵ دلو ۱۴۰۰ به سلسله کمک های بشردوستانه امروز بسته ۳۲ میلیون دالري دیگر بگونه نقد به افغانستان رسید.

د افغانستان بانک از کمک های بشردوستانه جامعه جهانی استقبال می کند و خواستار. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۴ - ۱۱:۱۸
Background image

رهبری د افغانستان بانک به اصل شایسته سالاری و حفظ ظرفیت های مسلکی متعهد است

با توجه به اصلاحات آخیر یک تعداد کارمندان نمایندگی های زون های ساحوی به حالت انتظار با معاش قرار گرفتند. د افغانستان بانک با درنظرداشت اصول اداری و تعهدی که نسبت به حفظ ظرفیت های مسلکی. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳ - ۱۶:۳۸
Background image

به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی امروز به کابل رسید

۳  دلو ۱۴۰۰- به سلسله کمک های بشردوستانه ۳۲ میلیون دالر امریکایی الیوم به کابل رسید.

د افغانستان بانک منحیث بانک مرکزی کشورکه بر سیستم بانکی نظارت دارد، این کمک بشر دوستانه را که پول. . .

بازگشت به خبر