تدویر جلسه روی دسترسی معلولین به خدمات بانکی

Mpoya
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۰ - ۹:۰
تدویر جلسه روی دسترسی معلولین به خدمات بانکی

کابل،19 عقرب1398- د افغانستان بانک پیرامون تسهیل دسترسی معلولین به خدمات بانکی با وزارت شهدا و معلولین تدویر جلسه نمود.

در این جلسه محترم واحد الله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک و محترم لعل الدین اریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین پیرامون چگونگی فراهم نمودن تسهیلات دسترسی معلولین به خدمات بانکی، صحبت نمودند.

سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک طی این جلسه در رابطه به چگونگی دسترسی معلولین به خدمات بانکی و فراهم نمودن تسهیلات در این زمینه، خواهان ایجاد کمیسیون با اشتراک نمایندگان از د افغانستان بانک، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، کمیسیون مستقل حقوق بشر و نمایندگان بانکهای تجارتی گردید.

او افزود که کمیسیون یاد شده میتواند در جلسه بعدی نظریات خود را در این زمینه، مطرح نماید.

قابل یاد آوریست که در این جلسه نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت تجارت و صنعت، اطاقهای تجارت بین المللی و بانکهای تجارتی هم اشتراک ورزیده بودند.

آخرین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۱۱:۲۶
Background image

د افغانستان بانک 40 میلیون دالر امریکایی را لیلام میکند

کابل، 24 قوس 1398_د افغانستان بانک الی مبلغ 40 میلیون دالر امریکایی را طی داوطلبی به روز دوشنبه مؤرخ 1398/09/25 ه ش بطور لیلام بفروش می رساند. د افغانستان بانک بمنظور اشتراک در این. . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۰:۷
Background image

راه اندازی ورکشاپ آموزشی سیستم ثبت اعتبارات عامه پوهنتون کاتب

د افغانستان بانک ورکشاپ آموزشی سیستم ثبت اعتبارات عامه  و ثبت حقوق رهنی بر اموال منقول را در پوهنتون کاتب، راه اندازی نمود.

هدف از راه اندازی این ورکشاپ بلند بردن سطح آگاهی عامه از. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۰ - ۱۲:۱۳
Background image

دیدار با مقامات ولایتی خوست پیرامون ترویج پول افغانی

خوست، ۱۸ قوس ۱۳۹۸- آمریت زون جنوب شرق د افغانستان بانک با مسولین مقام ولایت خوست پیرامون برنامه های ترویج پول ملی دیدار نمود.

محترم معلم شاه نیکیار آمر زون جنوب شرق طی این جلسه با. . .

بازگشت به خبر